« Tagasi

Kose Vallavalitsus kuulutab välja Kose valla aukodaniku ja teeneteplaatide esitamise konkursi

Kose vald avaldab tunnustust Kose valla aukodaniku nimetuse ja teeneteplaadi andmisega ning vallasõbralikumale ettevõttele teeneteplaadi andmisega. Vallavalitsus kuulutab välja aukodaniku ja teeneteplaatide kandidaatide esitamise. Ettepanekuid aukodaniku nimetuse ja teeneteplaatide väljaandmise kohta võivad teha kõik juriidilised ja füüsilised isikud.

Aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule erilise auavaldusena Kose vallale osutatud väljapaistvate teenete eest.

Kose valla teeneteplaat omistatakse füüsilisele ja/või juriidilisele isikule auavaldusena Kose vallale osutatud väljapaistvate teenete eest.

Avaldus ettepanekutega peab sisaldama isiku andmeid ning põhjendust. Kose valla tunnustuse avaldamise kord on leitav Kose valla kodulehelt rubriigist „Kultuur ja sport"/Õigusaktid. Samas on leitav avaldusevorm tunnustuse avaldamiseks. Aukodaniku ja teeneteplaadi kandidaadid palume esitada Kose Vallavalitsusele aadressil Hariduse tn 1, Kose alevik või e-postile vald@kose.ee hiljemalt 4. jaanuariks 2019.