« Tagasi

Töökuulutus - arhitekt

Kose Vallavalitsus võtab teenistusse ARHITEKTI
Nõutud haridus Erialane kõrgharidus  (nt arhitektuur, maastikuarhitektuur, ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine jne)
Tööaeg:  Täistööaeg
Tööle asumise aeg  esimesel võimalusel
Peamised teenistusülesanded:
Detailplaneeringute menetlemine ja koostamise korraldamine
Valla detailplaneeringute exceli tabeli pidamine ja kaustade haldamine/süstematiseerimine
Osalemine projekteerimistingimuste eelnõude koostamises
Ehitusprojektide läbivaatamine, nõuetele ja detailplaneeringule vastavuse kontrollimine
Avalikus ruumis olemasolevate ja kavandatavate ehitiste osas arvamuse andmine
Valdkonna õigusaktide (vallavalitsuse korraldused, määrused ja vallavolikogu otsused ja määrused) ettevalmistamine/koostamine.
Nõudmised kandidaadile:
Õigusaktide eelnõude ettevalmistamise oskus ja õigusaktide vormistamise oskus
Arvutioskus (tabeli- ja tekstitöötlusprogrammid)
Eesti keele oskus kõrgtasemel
Väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus, sealhulgas mõtete ja informatsiooni suulise ja kirjaliku esitamise oskus, analüüsivõime
Kohusetunne, otsustus- ja algatusvõime
Valmidus meeskonnatööks
Pingetaluvus
Korrektsus
Kasuks tuleb
Varasem töökogemus planeeringute koostaja või menetlejana
Volitatud arhitekti kutse olemasolu
Vene keele ja inglise keele oskus
Autojuhilubade olemasolu (b-kategooria)
Kohaliku omavalitsuse töö kogemus
Omalt poolt pakume:
Huvitavat ja vastutusrikast tööd
Kogemustega ja sõbralikku kollektiivi
CV ja sooviavaldus palume saata aadressil Hariduse tn 1, 75101 Kose alevik Kose vald Harjumaa või e-posti aadressil vald@kose.ee märksõna „Arhitekt". CV-de, haridust tõendava dokumendi koopia ja sooviavalduste laekumise tähtaeg on 07.11.2018. Lisainfo Merle Pussak, tel 6339 303.