« Tagasi

Töökuulutus - muusikakooli direktor

KOSE VALLAVALITSUS kuulutab välja avaliku konkursi Kose Muusikakooli direktori vabanevale ametikohale.

 

Kandidaatidele esitatavad nõuded:

 • vastavus Kose Vallavalitsuse 09. aprilli 2012 määruse nr 4 „Huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja kord" sätestatud nõuetele
 • vastutustunne, korrektsus ja täpsus
 • koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus
 • arvuti kasutamise oskus
 • õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus.

 

Kasuks tuleb:

 • muusikaline kutse- ja/või kõrgharidus

 

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 • kirjalik avaldus
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad
 • tegevuskava haridusasutuse juhina
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks

 

Dokumendid palume esitada 25. oktoobriks 2018 Kose Vallavalitsus aadressil Hariduse 1, 75101 Kose vald või digiallkirjastatult e-aadressile vald@kose.ee, märgusõna „muusikakooli direktor".

Tööleasumise aeg 01. november 2018 või esimesel võimalusel.

Lisainformatsioon telefonil 6 339 300.