« Tagasi

Kas Teie elukoha andmed vajavad korrastamist?

Möödunud aastal võttis Riigikogu vastu uue rahvastikuregistri seaduse, mille eesmärk on saavutada Eesti rahvastiku täpsem arvestus.

Pöörame Teie tähelepanu asjaolule, et alates 01.01.2019 kaotavad omaniku õigustatud nõudmisel tekkinud kohaliku omavalitsuse täpsusega elukoha andmed kehtivuse, mis tähendab, et pärast 1. jaanuari 2019 inimese elukohaandmeid rahvastikuregistris enam pole.

Olukord võib inimestele kaasa tuua ebameeldivaid tagajärgi, näiteks võite kaotada riigi ja omavalitsuse poolt pakutavad toetused ja teenused. Elukoha andmete tühjenemisega seotud tagajärgede vältimiseks esitage elukohajärgsele linna- või vallavalitsusele elukohateade oma hetkel kehtivate elukoha andmetega. Elukoha registreerimise kohta leiate rohkem infot Siseministeeriumi veebilehelt.

Kose vallas puudutab seaduse muudatus umbes 100  inimest.

Palume kõigil, kelle elukohaks on hetkel Eesti rahvastikuregistris märgitud vaid valla täpsusega Kose vald (seda põhjusel, et Te ei ole pärast kolimist oma elukoha andmeid muutnud ja Teie endise elukoha uus omanik on palunud omavalitsusel Teid oma korterist või majast välja registreerida), esitada veel selle aasta jooksul vallale praeguse elukoha andmed aadressi täpsusega, et ka järgmisel aastal oleks Teil võimalik kasutada mitmesuguseid valla ja riigi teenuseid (lasteaiakoht, elukohast sõltuvad toetused, juhiloa pikendamine jms) ja osaleda valimistel.

Elukohaandmeid saate uuendada, kui esitate elukohajärgsele linna-või vallavalitsusele elukohateate:

            riigiportaalis eesti.ee;

            digiallkirjastatuna e-posti teel;

            omavalitsuses kohapeal;

            postiga, lisades koopia isikut tõendada dokumendi leheküljest, millel on Teie isikuandmed.

Kui Teil ei ole täpseid elukoha andmeid võimalik esitada (nt pole üürilepingut ja omanik ei anna registreerimiseks nõusolekut), palun pöörduge elukohajärgse omavalitsuse poole, kes saab Teid aidata. Kui elate välisriigis, on Teil elukohateade võimalik esitada ka Eesti välisesinduses.

Info tel 633 9329, registripidaja Ivi Teras