« Tagasi

KALDAPÕLLU kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kose Vallavalitsuse 22.03.2018 korraldusega nr 142 "Detailplaneeringu teistkordsele avalikule väljapanekule suunamine" suunati teistkordsele avalikule väljapanekule Kuivajõe külas asuva KALDAPÕLLU kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu koostaja Kose Maakorralduse OÜ, töö nr DP-719-05.14. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 26.04.2018 kuni 10.05.2018. Detailplaneeringu teistkordse avaliku väljapaneku käigus vastuväiteid ja ettepanekuid ei esitatud. Detailplaneeringu avalikku arutelu ei korraldata ja detailplaneering suunatakse kehtestamisele.