« Tagasi

Töökuulutused - noorsootöötaja

Kose Avatud Noortekeskus  otsib noorsootöötajaid

Oru Noortekeskusesse 1,0  ametikohaga

Ravila Noortekeskusesse 0,5 ametikohaga

Loodavasse Ardu Noortekeskusesse 0,75 ametikohaga

Tööle asumine: 1. augustil 2018

Töö sisu:

* Noortekeskuse  igapäevatöö juhtimine ja  noori arendavate tegevuste planeerimine, korraldamine, läbiviimine

* noorsootöö alaste projektide läbiviimine ja vastutamine

* koostöö tegemine teiste noortega tegelevate asutustega

* noorte suunamine ja omaalgatuste toetamine

* noortekeskuse ruumide ja inventari korrashoidmine

Pakume:

* huvitavat ja mitmekülgset tööd noortega

* erialaseid täiendkoolitusi ja võimalust eneseteostuseks

* stabiilset tööd

Eeldame:

* kõrgharidust noorsootöö, pedagoogika või sotsiaaltöö rekreatsiooni alal

* arvuti kasutamise oskust

* eesti keele valdamist kõnes ja kirjas

* valmisolek õhtuseks tööks ning vajadusel ka nädalavahetustel (laagrid, väljasõidud)

* väga head suhtlemis- ja väljendusoskust ning kõrget pingetaluvust

Isikuomadustest eeldame:

  • ausust ja avatust, head suhtlemisoskust, loovust, algatus- ja koostöövõimet, kohusetundlikkust, pingetaluvust ning kohanemisvõimet
  • Tahe töötada noortega

Kasuks tuleb:

* eelnev töökogemus noortega

* aktiivsus, loomingulisus ja usaldusväärsus

* võõrkeeleoskus

Noorsootöötaja kandidaat esitab  järgmised dokumendid:

3.1 kirjalik avaldus;

3.2 elulookirjeldus ja töö- või teenistuskäik;

3.3 ametikohale esitatud kvalifikatsiooni nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad

 

 Dokumendid  palume saata e-mailile angela@kose.ee või tulla ise kohale Kose Noortekeskusesse Hariduse 2.

 

Märksõnaks  „Noorsootöötaja".

Täpsem info:

Angela Kilk

Kose ANK direktor

angela@kose.ee

58862229