« Tagasi

15.03 volikogu

Päevakord:

1. OÜ Kose Vesi (registrikood 10917886) põhikirja kinnitamine (ettekande teevad volikogu esimees Uno Silberg ja Kose Vesi OÜ juhatja Margus Proos)

2. Kose valla põhimäärus – esimene lugemine (ettekande teeb volikogu esimees Uno Silberg)

3. Kose Vallavolikogu töökord – esimene lugemine (ettekande teeb volikogu esimees Uno Silberg)

4. Üldinformatsioon
Volikogu korraline istung toimub. 29. märtsil 2018 kell 15.00 Kose Kultuurikeskuse väikeses saalis (ettekande teeb volikogu esimees Uno Silberg).