« Tagasi

19. märtsil algab III kaasava eelarve hääletus

Esmaspäeval, 19. märtsil 2018 kl 8.00 algab III kaasava eelarve hääletus.

Esmaspäeval, 19. märtsil 2018 kell 8.00 algab 20 päeva kestev Kose valla kaasava eelarve hääletus, kus Kose valla elanikud saavad valida kaasava eelarve komisjoni poolt läbivaadatud ning sõelale jäänud ettepanekute vahel.

Hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel hääletamise hetkel Kose vallas. Hääletada saab ühe meelepärase ettepaneku poolt ja oma antud e-häält saab muuta kuni hääletamise lõppemiseni. Hääletamine on elektrooniline ja toimub ööpäevaringselt Kose valla kodulehel www.kosevald.ee vasakul pool viite „Kaasav eelarve" alt. Eelnevalt tuleb kodulehele sisse logida ID-kaardi või mobiil-ID abil avalehe ülaosas oleva viite „Logi sisse" kaudu. Hääletada saab ka vallavalitsuses (Hariduse tn 1, Kose alevik) ja Ardu teeninduspunktis (Kesk tee 6, Ardu alevik). Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument (nt ID kaart, pass, juhiluba, pensionitunnistus). Hääletus lõpeb 7. aprillil kell 24.00. Hääletamise tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust. Realiseerimisele kuulub esimeses järjekorras hääletamise tulemusena enim hääli saanud ettepanek.

Rakendame kolmandat korda Kose valla ajaloos valla eelarve koostamisel kaasava eelarvestamise põhimõtet. See tähendab, et iga vähemalt 16-aastane vallakodanik saab otseselt mõjutada või ise kujundada eelarvet. Eelarves on kuni 8000 eurot määratud vallaelanike poolt pakutud ideede realiseerimiseks. Igaühel on võimalus mõelda ja teha ettepanek just sellest lähtuvalt, mida ta sooviks vallas rajada, korrastada või korraldada. toimub Kose kultuurikeskuse tantsusaalis kaasava eelarve ettepanekuid tutvustav infopäev, kus ettepanekute tegijad tutvustavad oma ettepanekuid.

Ettepanekud on järgmised:

Ettepanek nr 1: laste mänguväljak Ravilasse

Ettepaneku sisu: eesmärk on rajada Ravilasse uus multifunktsionaalne mänguväljak.

Ettepanek nr 2: väliseikluspargi rajamine Kosele

Ettepaneku sisu: Luua mitmekülgsete võimalustega väliseikluspark, mis koosneks nii köis ronimisatraktsioonist ja madalseiklusrajast, mis võimaldaks vabas looduses liikuda ja panna proovile oma füüsilisi võimeid. Seikluspark toetaks tervise edendamise programmi ja selles oleksid atraktsioonid erinevas vanuses inimestele, erinevat tasemega. Seikluspark oleks koht, kus saaks suunitletud valdkonnas sihipäraselt treenida, kui ka lihtsalt mõnusalt seltskonnaga aega veeta, tehes lihtsamaid tasakaaluharjutusi. Ühtlasi toetaks park ühistegevusvõimalusi. See mitmekesistaks sportimisvõimalusi vallas ning looks uue võimaluse noortele mõtestatult aega veeta. Seikluspark oleks kasutatav igal hooajal.

Ettepanek nr 3: Kose aleviku tänavaspordiväljaku uuendamine

Ettepaneku sisu: MTÜ Kose Lions Klubi sai PRIAlt toetust 45 848 eurot tänavaspordiväljaku uuendamiseks. Projektitegevustena viiakse ellu korvpalliväljaku tartaankatte vahetamine, uute skatepargi atraktsioonide paigaldamine ja välijõusaali ala rajamine. Ehitusprojektis on kavandatud tööde loetelu oluliselt komplekssem. Kaasava eelarve projekti raames taotletakse lisarahastust selleks, et ellu viia ka Leader projekti välised tööd, mis parandavad Kose tänavaspordiväljaku visuaalset ja esteetilist väljanägemist ja tulemus saaks terviklikum.

Ettepanekute tutvustamine ettepaneku esitajate poolt toimub kolmapäeval, 14. märtsil kl 16.00 Kose Kultuurikeskuses Kose Vallavalitsuse infopäeval.