« Tagasi

MÄRKAME JA TUNNUSTAME OMA IMELISI VANAVANEMAID

MTÜ Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühing (VENÜ) jätkab koostöös maakonnavalitsustega ka tänavu oma eeskujuväärivat tava tunnustada Eestimaa vanavanemaid ning anda välja Imelise Vanaema ja Imelise Vanaisa tiitlid. Oleme käsikäes tegutsedes juba üksteist aastat andnud omapoolse panuse Eestimaa muutmisel sõbralikumaks ja tänulikumaks, tähelepanelikumaks ja hoolivamaks.
Koostöös maavalitsustega tähtsustavad VENÜ ja tema Imeliste Vanavanemate Fond vanemaealisi Eesti ühiskonnas, väärtustavad eakate võimekust ja panust, põlvkondade sidusust, kodu ja perekonda. Oma ettevõtmisega tunnustame eriliselt silma paistnud vanaemasid ja vanaisasid nende hoole ja armastuse eest, aktiivse ellusuhtumise ja vitaalse eluhoiaku eest. Kuni tänaseni on saanud sellise auväärse tunnustuse 112 lugupeetud inimest üle kogu meie riigi.
Neljapäeval, 2. novembril annab Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühing Tallinnas Kadriorus Eestimaa vanavanemate elutöö väärtustamise ja säilitamise, esiletõstmise ja edasikestmise märgiks välja järjekordsed Imelise Vanaema ja Imelise Vanaisa aunimetused koos vastava tunnistuse ja meeldiva üllatusega.
Ootame kõikjalt üle Eestimaa uusi väärilisi kandidaate. Nendeks peaksid olema meie hulgas eriti silma paistvad vanavanemad, sealhulgas need vanaemad ja vanaisad, kes kasvatavad orbudeks jäänud lapselapsi.
Nominendi ülesandmiseks palume saata hiljemalt 27. septembriks allolev täidetud taotlus e-posti aadressile venu@venu.ee.
Väljavalituile saadetakse kutse koduaadressile.

Taotlusvorm
Imelise Vanaema ja/või Imelise Vanaisa tunnustusele 2017. aastal
I Nominendi andmed (ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, elukoha aadress, telefon, e-post).
II Nominendi võimalikult isikupärane lühiiseloomustus, kogu väärtuslik teave tema kohta (põhjendus esitamise kohta, panus perekonna ja kogukonna heaks, möödunud tööaeg, huvid, elutööd jne).
III Taotluse esitaja andmed (organisatsioon/asutus, aadress, kontaktisiku ees- ja perekonnanimi, e-post, telefon).