« Tagasi

Kose Vallavalitsus annab üürile ruumid suulisel enampakkumisel

KOSE VALLAVALITSUS ANNAB ÜÜRILE SUULISEL ENAMPAKKUMISEL KOSE VALLALE KUULUVA RUUMI

Harju maakonnas Kose vallas Ardu alevikus Kesk tee 6 asuv äriruum pindalaga 8,3m2 (katastritunnus 36302:002:0349), tähtaega määramata, alghinnaga 2,00 (kaks) eurot m2 kohta kuus järgmistel tingimustel:

·           Lisaks üürile on üürnik kohustatud tasuma kasutatud elektrienergia, vee-ja kanalisatsiooni ning soojusenergia eest.

Enampakkumisel osalemiseks esitada kirjalik kinnitus, et enampakkumisel osaleja on tutvunud enampakkumise tingimustega, on vastavuses seaduse nõuetega võimeline nimetatud tingimusi enampakkumise võitmise korral täitma ning nõustub asjassepuutuvate andmete kontrollimisega.

Enampakkumisel osalemise korral on tagatisraha 130 eurot.

Suuline enampakkumine toimub 25.09.2017 kell 09.00 Kose vallamajas Hariduse tn 1, Kose alevik, Kose vald, Harjumaa. Pakkumise toimumise ajaks peab olema tasutud tagatisraha Kose Vallavalitsuse kontole nr EE872200001120132608 Swedbank.

Ruumide vaatamiseks ja täiendava info saamiseks võib ühendust võtta tel: 6339 321, keskkonnanõunik Taimar Lossmann või tel 6339 302, jurist-volikogu sekretär Teele Nässi.

 

KOSE VALLAVALITSUS ANNAB ÜÜRILE SUULISEL ENAMPAKKUMISEL KOSE VALLALE KUULUVAD RUUMID

Harju maakonnas Kose vallas Kose alevikus Hariduse tn 2 asuvad äriruumid pindalaga 90,7m2 (katastritunnus 33702:003:0193), tähtajaga kuni 6 kuud, alghinnaga 2,00 eurot m2 kohta kuus järgmistel tingimustel:

·         Lisaks üürile on üürnik kohustatud tasuma kasutatud elektrienergia, vee-ja kanalisatsiooni ning soojusenergia eest;

·         Üürileandjal on õigus Leping erakorraliselt ennetähtaegselt üles öelda, teatades sellest Üürnikule kirjalikult 1 (üks) kuu ette;

·         Vallavalitsusel on õigus üürilepingu tähtaega pikendada.

Enampakkumisel osalemiseks esitada kirjalik kinnitus, et enampakkumisel osaleja on tutvunud enampakkumise tingimustega, on vastavuses seaduse nõuetega võimeline nimetatud tingimusi enampakkumise võitmise korral täitma ning nõustub asjassepuutuvate andmete kontrollimisega.

Enampakkumisel osalemise korral on tagatisraha 130 eurot.

Suuline enampakkumine toimub 25.09.2017 kell 09.30 Kose vallamajas Hariduse tn 1, Kose alevik, Kose vald, Harjumaa. Pakkumise toimumise ajaks peab olema tasutud tagatisraha Kose Vallavalitsuse kontole nr EE872200001120132608 Swedbank.

Ruumide vaatamiseks ja täiendava info saamiseks ühendust võtta tel: 530 44048, haldusjuht Andres Lutsar või tel 6339 302, jurist-volikogu sekretär Teele Nässi.