« Tagasi

Fotokonkurss KOSE MAASTIKUD

Kose valla fotokonkurss KOSE MAASTIKUD tingimused

Seoses käimasoleva Eesti Vabariik 100 juubeliaastaga korraldab Tuhala Ajaloo- ja Kunstikamber koostöös Kose vallavalitsusega 15. augustist 2017 kuni 15. maini 2018 loodusteemalise fotokonkursi „Kose maastikud".

1.       Konkursil osalevad temaatilised fotod Kose valla loodusest, loodusobjektidest (allikad, järved, jõed, ojad, metsad, puud, mäed, kivid, sood, rabad jne), ilmastikust jne. Kõik konkursile esitatud fotod peavad olema jäädvustatud Kose valla territooriumil.

2.       Konkursil kvalifitseeruvad ainult digitaalselt esitatud fotod. Digitaalseid mustvalgeid või värvifotosid saab üles laadida Tuhala Ajaloo- ja Kunstikamber MTÜ-le kuuluvasse Dropbox'i keskkonda või tuua mälupulga peal Kose vallavalitsuse kultuurinõunikule (Hariduse 1, Kose; 15.08.2017-15.05.2018 E-R 10-16). NB! Elektronpostiga saatmise võimalust sellel konkursil ei ole!

3.       Fotodele esitatavad nõuded: · iga foto märgistatakse pildistaja nime, pildistamise koha (seostus vallaga) ja ajaga (peab ühtima konkursi toimumise ajaga), nt MariJogi_ Siniallikad_15052015; · esitatava töö pikem külg peab olema vahemikus 3000 – 6000 pikslit. Tööd esitatakse JPEG formaadis, soovitavalt RGB värviruumis; · üks autor võib esitada ühe töö; · esitada ei tohi teistel fotokonkurssidele esitatud või väljaspool konkursi toimumise aega pildistatud töid; · foto saatja vastutab esitatud fotode autorluse ning muude andmete õigsuse eest. Konkursile töö esitanud isik peab olema konkursitöö autor; · foto lisatakse Dropbox'i keskkonnas vastavasse kausta; · fotode üleslaadimiseks tuleb saata vastavasisuline teavitus e-maili aadressile ajalookamber@tuhala.ee, mille järel väljastatakse foto üleslaadijale link.

4.       Konkursil võivad osaleda kõik soovijad, nii kutselised kui ka asjaarmastajad, välja arvatud konkursi korraldamisega seotud isikud. Vanusepiirangut ei ole.

5.       Žürii. Võistlevaid fotosid hindab 5-liikmeline žürii, mille nimetavad korraldajad. Žürii koosseisu kuulub kaks professionaalset fotograafi, kunstnik, disainer Heidi Solo ja vallavanem. Žürii esimees on loodusfotograaf Remo Savisaar.

5.1. Hinnatakse oskust tuua välja Kose valla looduskauneid paiku.

5.2. Hinnatakse fotode kunstilist taset ja pildistamise tehnilist kvaliteeti.

6.       Konkursi lõppedes komplekteeritakse parimatest võistlustöödest välinäitus. Näitus avatakse Tuhala külas koos fotokonkursi võitjate välja kuulutamisega 21. juunil 2018.

7.       Auhinnafond. Välja antakse rahalised auhinnad kolmele parimale fotole. Esikoha auhind on 1000 eur, teine koht 500 eur ja kolmas koht 300 eur. Lisaks antakse välja kolm eripreemiat. Eripreemiad sisaldavad kohalike ettevõtjate kinkekaarte, erinevaid pakette ja meeneid. Žüriil on õigus jätta mõni koht välja andmata, eripreemiaid ei saa välja võtta rahas. Žürii teeb otsuse 01. juuni 2018. a.

8.       Kose vallavalitsusel on õigus kasutada kõiki võistlusel osalenud fotosid Kose valla trükistel, tunnustamissündmustel, meediaväljaannetes, interneti koduleheküljel ja teistel mittekommertslikel eesmärkidel kokkuleppel foto autoriga. Eripreemiaga hinnatud fotot on õigus kasutada preemia välja pannud firmal kokkuleppel autoriga. Foto avaldatakse ainult koos autori nimega.

Lisainfo: ajalookamber@tuhala.ee; margit@kose.ee