« Tagasi

Kose Gümnaasiumi töökuulutused

KOSE GÜMNAASIUM kuulutab välja konkursid alljärgnevatele ametikohtadele:

  1. klassiõpetaja Harmi õppepaika 1,0 ametikohta, tähtajatu tööleping;
  2. põhikooli loodusainete õpetaja (bioloogia, füüsika, loodusõpetus) 1,0 ametikohta, tähtajatu tööleping;
  3. põhikooli ja gümnaasiumi inglise keele õpetaja 1,0 ametikohta, tähtajatu tööleping;
  4. põhikooli ja gümnaasiumi eesti keele õpetaja 1,0 ametikohta, tähtajatu tööleping;
  5. logopeed 0,25 ametikohta, tähtajatu tööleping;
  6. eripedagoog 0,5 ametikohta, tähtajatu tööleping.

Nõutakse:

1. Vastavust HTM määrusele nr 30, 29.08.2013 "Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded"§ 3;

2. Kehtivat tervisetõendit.

Tööleasumise aeg: 22.08.2017

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 13. augustiks 2017 aadressil Pikk 12 Kose alevik Kose vald 75101 Harjumaa; e-aadressil kool@kose.edu.ee või CV Keskuse vahendusel.