« Tagasi

20.04 volikogu

Päevakord:
1. Politsei- ja Piirivalveameti info - Harjumaa õiguskorra ülevaade (ettekande teeb piirkonnapolitseinik Rain Puks)
2. Informatsioon 2017. aasta I kvartali eelarve täitmise kohta (ettekande teeb finantsjuht Ellen Pärm)
3. Kose valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri- teine lugemine ja vastuvõtmine (ettekande teeb järelvalve spetsialist Piret Lõoke)
4. Kinnistu omandamine – Kose-Uuemõisa, Kesk tn 27 (ettekande teeb keskkonnanõunik Taimar Lossmann)
5. Vaide lahendamine - Kose-Risti kruusakarjääri laskepaik (ettekande teeb arhitekt Tiit Viirelaid)
6. Kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuse lahendamise delegeerimine Kose Vallavalitsusele (ettekande teeb arhitekt Tiit Viirelaid)
7. Suulise enampakkumise tulemuse kinnitamine – Ööbiku kinnistu (ettekande teeb vallavanem Merle Pussak)
8. Maaüksuse tasuta kasutusse andmine - Skatepark (ettekande teeb vallavanem Merle Pussak)
9. Kose Vallavolikogu 24.11.2016 otsuse nr 348 „Kinnistu omandamine" muutmine (ettekande teeb vallavanem Merle Pussak)
10. Üldinformatsioon.
10.1 Saula küla Kolukõrtsi detailplaneeringu kehtestamine (ettekande teeb arhitekt Tiit Viirelaid)
10.2 Volikogu istung toimub 18.05.2017 algusega kell 15.00 Kose Kultuurikeskuse väikeses saalis (volikogu esimees Uno Silberg)