« Tagasi

Töökuulutused - noorsootöötaja Oru noortekasse

ORU Noortekskusesse 1,0  töökohaga

Tööle asumine 10. august 2017
Töö sisu:
* Noortekeskuse  igapäevatöö juhtimine ja  noori arendavate tegevuste planeerimine, korraldamine, läbiviimine
* noorsootöö alaste projektide läbiviimine ja vastutamine
* koostöö tegemine teiste noortega tegelevate asutustega
* noorte suunamine ja omaalgatuste toetamine
* noortekeskuse ruumide korrashoidmine
Pakume:
* huvitavat ja mitmekülgset tööd noortega
* võimalust eneseteostuseks
* stabiilset tööd
* erialaseid täiendkoolitusi
Eeldame:
* kõrgharidust noorsootöö, pedagoogika või sotsiaaltöö rekreatsiooni alal
* arvuti kasutamise oskust
* eesti keele valdamist kõnes ja kirjas
* valmisolek õhtuseks tööks ning vajadusel ka nädalavahetustel (laagrid, väljasõidud)
* väga head suhtlemis- ja väljendusoskust ning kõrget pingetaluvust
Isikuomadustest eeldame:
ausust ja avatust, head suhtlemisoskust, loovust, algatus- ja koostöövõimet, kohusetundlikkust, pingetaluvust ning kohanemisvõimet
Tahe töötada noortega
Kasuks tuleb:
* projektitöö kogemus
* aktiivsus, loomingulisus ja usaldusväärsus
* võõrkeeleoskus
Noorsootöötaja kandidaat esitab  järgmised dokumendid:
3.1 kirjalik avaldus;
3.2 elulookirjeldus ja töö- või teenistuskäik;
3.3 ametikohale esitatud kvalifikatsiooni nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad
Dokumendid  palume saata e-mailile angela@kose.ee või tulla ise kohale Kose Noortekeskusesse Hariduse 2
Märksõnaks  „Oru noorsootöötaja".
Täpsem info:
Angela Kilk
Kose ANK direktor
angela@kose.ee
58862229