« Tagasi

Hange - vallateede hooldetööd

Kose Vallavalitsus kuulutas välja lihtmenetlusega riigihanke "Vallateede hooldetööd ". Hange avaldati Riigihangete registris 05.04.2017 ja pakkumuste esitamise tähtaeg on Riigihangete registri e-keskkonnas 13.04.2017 kell 09.00. Hange on jagatud 8-ks osaks:

 

1

Kose valla avalike kruusateede hööveldamine ja tihendamine

   

2

Kose valla avalike kruusateede hööveldamine

   

3

Kose valla avalike kruusateede kraavide planeerimine höövliga

   

4

Kose valla avalike kruusateede teeala niitmine

   

5

Kose valla avalike kruusateede äärde kraavide kaevamine

   

6

Teetööde materjali ja transporditeenuse ostmine

   

7

Kose valla teede ja tänavate pindamine

   

8

Kose valla teede ja tänavate tolmutõrje

   

 

Hankelepingute kestus on 18.04.2017 - 31.11.2019. Pakkumust võib esitada üksikutele ja kõigile hanke osadele. Hanke osade 1, 2, 3 ja 7 tööde teostamiseks peab pakkujal olema teehoiutööde tegevusluba. Pakkujal, kes osaleb pakkumisega osadel 4, 5 ja 6 ei pea omama teehoiutööde luba.

 

Täpsemad tingimused on kirjeldatud hankedokumentides.

 

Viide hankele:

https://riigihanked.riik.ee/register/hange/185302