« Tagasi

Töökuulutused - füüsikaõpetaja ja huvijuht

KOSE GÜMNAASIUM

kuulutab välja konkursid alljärgnevatele ametikohtadele:

  1. põhikooli ja gümnaasiumi füüsikaõpetaja 1,0 ametikohta, tähtajatu tööleping;
  2. huvijuht 1,0 ametikohta, tähtajatu tööleping.

Nõutakse:

1. Vastavust HTM määrusele nr 30, 29.08.2013 "Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded"§ 3;

2. Kehtivat tervisetõendit.

Tööleasumise aeg esimesel võimalusel.

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 20. märtsiks 2017 aadressil Pikk 12 Kose alevik Kose vald 75101 Harjumaa; e-aadressil kool@kose.edu.ee või CV Keskuse vahendusel.