« Tagasi

Sealihakonservide jagamisest vähekindlustatud inimestele

Kose vald taotles 2016. aasta lõpus Maaeluministeeriumist 4000 sealihakonservi, mis on mõeldud jagamiseks vähekindlustatud  inimestele. Vähekindlustatud inimene on vastavalt  Kose Vallavolikogu poolt 25.02.2016 vastu võetud määrusele nr. 96  „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" isik/perekond, kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui antud määruse lisaga kehtestatud toimetuleku piirmäär, milleks on 250 eurot ühe pereliikme kohta kuus (netosissetulek). Konserve saavad vähekindlustatud inimesed taotleda valla sotsiaalosakonnast alates 6.02.2017. Konservide jagamise lõppkuupäeva määratud ei ole. Jagame kuni konserve jätkub. Vallavalitsuse poolt  vastu võetud otsuse kohaselt on ühele inimesele ette nähtud maksimaalselt 12 konservi.
Lisainfo saamiseks pöörduda valla sotsiaalosakonna poole, tel. 6339327, Merike Pihla või 6339328, Merje Villems.