« Tagasi

Fotokonkurss Kose valla kaunist loodusest

Kose Vallavalitsus kutsub üles senisest rohkem liikuma kodukandi looduses ja jäädvustama kauneid hetki fotodele, millest koostatakse "Kodukandi kalender 2021" ning kaunis fotonäitus, mida eksponeeritakse valla erinevate asutuste seintel.

Konkursi periood 13.04.2020 - 16.08.2020.

Konkursil osalevad temaatilised fotod Kose valla loodusest, loodusobjektidest (allikad, järved, jõed, ojad, metsad, puud, mäed, kivid, sood, rabad jne), ilmastikust, lindudest-loomadest jne. Kõik konkursile esitatud fotod peavad olema jäädvustatud Kose valla territooriumil.

1. Konkursil osalemiseks saata foto fail e-mailile kosekultuur@gmail.com

2. Fotodele esitatavad nõuded:

· iga foto märgistatakse pildistaja nime, pildistamise koha (seostus vallaga) ja ajaga (peab ühtima konkursi toimumise ajaga), nt MariJogi_ Siniallikad_18042020. Tööde fail esitatakse JPEG formaadis; pildi resolutsioon vähemalt 300 dpi;
· üks autor võib esitada kuni kaks tööd;
· väljaspool konkursi toimumise aega pildistatud töid ei arvestata;
· foto saatja vastutab esitatud fotode autorluse ning muude andmete õigsuse eest. Konkursile töö esitanud isik peab olema konkursitöö autor.

3. Konkursi lõppedes komplekteeritakse võistlusele laekunud töödest fotonäitus. Parimatest töödest koostatakse 2021. aasta Kodukandi kalender.

4. Kõigi konkursile esitatud fotode omandiõigus läheb üle Kose Vallavalitsusele, kellel on õigus kasutada kõiki võistlusel osalenud fotosid Kose valla trükistel, tunnustamissündmustel, meediaväljaannetes, interneti koduleheküljel ja teistel mittekommertslikel eesmärkidel.

Lisainfo: tel 53594233