« Tagasi

Eelarvestrateegia aastateks 2022-2025

Eile võttis Kose Vallavolikogu vastu Kose valla eelarvestrateegia aastateks 2022-2025.
Kose valla lubatud netovõlakoormuse ülem on 2021. aastal 90,5 %. Selle aasta lõpuks on võetud laen summas 4 935 786 eurot so 35,4 %. Võetud laenu eest on tehtud investeeringud Kose valla teedesse ja hoonetess.

Lähtudes arengukavast on Kose vallal plaanis järgmised suuremad investeerimisprojektid:

1. 2022.-2025. aastal on teede ehituseks ja rekonstrueerimiseks vastavalt teehoiukavale kavandatud vahendeid 300 000- 400 000 eurot igal aastal;

2. 2022. aastal on planeeritud Kose Lasteaia projekteerimiseks 200 000 eurot ja aastatel 2023-2025 ehituseks 3 600 000 eurot;

3. 2022. aastal Kose-Uuemõisa Lasteaed- Kooli ( kelder, köök) rekonstrueerimiseks 500 000 eurot. sh. investeeringutoetus COVID-19 olukorra leevendamiseks 192 000 eurot;
4. 2022.-2023. aastal Kose Päevakeskuse ruumide rekonstrueerimiseks 400 000 eurot;
5. 2022. aastal kergliiklustee ehituseks 100 000 eurot välisvahendite lisandumisel;
6. 2022. aastal Kose-Uuemõisa laululava rekonstrueerimiseks 150 000 eurot;
7. 2022. -2023. aastal mänguväljakute rajamiseks 40 000 eurot;
8. 2022.-2023. aastal Kose Gümnaasiumi õppehoone (söökla, garderoobid) laienduseks 900 000 eurot, sh. toetus HEV õpilaste integreerimiseks tavakooli 58 000 eurot;
9. 2022.-2023. aastal Oru Põhikooli energiatõhususe suurendamiseks 1 062 000 eurot, sh. toetus 450 000 eurot, omafinantseering 612 000 eurot;
10. 2022. aastal Kose-Uuemõisas Kosejõe tn 6 (mõis) projekteerimine 150 000 eurot välisvahendite lisandumisel.
11. Kunstmurukattega jalgpalliväljak.

Lisaks loetletutele on plaanitud 2022. aastal toetada sihtfinantseerimise korras valla eelarvest 250 000 euroga Kose Vesi projekti Oru küla üvk rekonstrueerimise IV etapp elluviimist.