« Tagasi

07. - 16. oktoobrini toimub traditsiooniline täiskasvanud õppija nädal

Taas on tulemas täiskasvanud õppija nädal, mille motoks on "Õnneks on vaja õppida"

07. - 16. oktoobrini toimub traditsiooniline täiskasvanud õppija nädal (TÕN)

Palun andke teada, kui teie asutuses või kogukonnas on sel ajal toimumas mõni tore üritus (teabepäev, tasuta õppepäev, kursus või loeng, avatud uste päev, nõustamis- ja teavitamistegevus, või muu temaatiline õppijale suunatud üritus, kohvi- või teeõhtu, mida saaks paigutada Täiskasvanut Õppija Nädala sündmuseks!
Palun andke teada ka meie valla usinate täiskasvanud õppijate kohta, kellest võiks ka lehte loo kirjutada.

Kogume info kokku ja lisame oktoobrikuu lehte, valla kodulehele ning FB-sse.

07.oktoober Üle-eestiline täiskasvanuhariduse sündmus "Õpitund 2020"

Teist korda toimub sel aastal üle-eestiline täiskasvanuhariduse sündmus "Õpitund", millest on oodatud osa võtma kõik täiskasvanud, kes sooviksid midagi uut õppida. Kutsume üles omandama uusi oskusi, mis võiks elus kasuks tulla. Õppida võib üksi, koos sõprade, töökaaslaste või kogukonnaga.

Õpitunnis osalemiseks saab registreerida oma õpimesskonna Andrase kodulehel www.andras.ee/opitund-registreerimine.
Registreerunud õppijad kuvatakse interaktiivsel Eesti kaardil, kus on näha, millises Eestimaa paigas ja missuguseid uusi teadmisi ning oskusi täiskasvanud omandavad.
Kõigi õpimeeskondade vahel loositakse välja erinevaid auhindu.

Ettevõtmise eesmärk on Eesti inimeste teadlikkuse tõstmine elukestva õppe võimalustest ja motivatsiooni kujundamine eneseharimiseks.

 

Kose vallas koordineerivad TÕN tegevusi Kristel Kadapik (e-mail kristel@kose.ee) ja Margit Eerik (margit@kose.ee), palun saatke info oma planeeritavate tegevuste kohta hiljemalt 5. oktoobriks!

TÕN nädalat koordineerib üle-Eestiliselt ETKA Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. TÕNi raames toimub erinevates Eestimaa paigus arvukalt täiskasvanuharidust populariseerivaid ning õppimisvõimalusi tutvustavaid tegevusi. Tähistatakse elukestvas õppes osalemist ja tunnustatakse inimeste õppimisalaseid saavutusi ning kohalikes omavalitsustes toimunud õpitegusid.

Kui soovid saada rohkem infot oma maakonna TÕNi tegevustest või soovid lisada oma ürituse tegevuskavasse, palun võta ühendust maakonna koordinaatoriga.

TÕN 2020 tegevused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi projekti "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

 

 

Vabariiklikud üritused:

07.oktoober Üle-eestiline täiskasvanuhariduse sündmus "Õpitund 2020"

Teist korda toimub sel aastal üle-eestiline täiskasvanuhariduse sündmus "Õpitund", millest on oodatud osa võtma kõik täiskasvanud, kes sooviksid midagi uut õppida. Kutsume üles omandama uusi oskusi, mis võiks elus kasuks tulla. Õppida võib üksi, koos sõprade, töökaaslaste või kogukonnaga.

09.oktoober Täiskasvanuhariduse tänusündmus