Raamatukogudes suvised lahtiolekuajad

KOSE RAAMATUKOGU avatud tööpäeviti 10-18. Laupäeval suletud. Raamatuid saab tellida raamatukappi. Tagastamiseks palun kasutage tagastuskasti! KOSE-UUEMÕISA RAAMATUKOGU avatud tööpäeviti...

Jaanitulede ja suvesündmuste korraldamisest Kose vallas

28. mail kehtestas Vabariigi Valitsus korraldusega nr 213 rida leevendusi, mis võimaldavad senisest suurema hulga osalejate arvuga ringitegevust, huvitegevust, koosolekuid, kontserte,...

Ardu kooli töökuulutused

ARDU KOOL ootab oma kollektiivi tööle: põhikooli matemaatikaõpetajat (lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja asendamiseks, 15 tundi nädalas, 0,71 ametikohta); füüsikaõpetajat (4 tundi nädalas, 0,19...

Oru lasteaia töökuulutused

Oru Lasteaed „Mesimumm"   pakub tööd lasteaiaõpetajatele: 1,0 ametikohta tähtajalise töölepinguga lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamiseks, tööle asumisega 26. august...

Töökuulutus - VEEKÄITLUSOPERAATOR

OÜ KOSE VESI võtab tööle  VEEKÄITLUSOPERAATORI Töö sisuks on veetöötlusjaamade, reoveepuhastite ja teiste veevärgi rajatiste opereerimine ja hooldus. Eeldame kandidaadilt: ...

„Hea avalik ruum“ programmiga saab korda veel neli väikelinna keskust

Eesti Vabariigi 100. aastapäeva puhul käivitatud „Hea avalik ruum" programm jätkub ka tänavu ning seekord saavad programmi abiga uued ja kaasaegsed keskused Kadrina, Kose, Loksa ja Türi. ...

Avalike ürituste ja teiste rahvarohkete ürituste korraldamisel kehtivad nakkushaiguste leviku terviseohutuse nõuded kuni 16.05. 2021

On hea meel tõdeda, et nakkushaiguse COVID-19 epideemiline levik on vähenemas ning saame üha rohkem korraldada avalikke üritusi ja muid rahvarohkeid üritusi. Samas on avalikud üritused ja muud...

Lasteaedade rahuloluküsitlus

Lasteaedade rahuloluküsitlustele vastanud juba ligikaudu 9600 lapsevanemat ja 4300 lasteaiaõpetajat/õpetaja abi/abiõpetajat.  Küsitlustele saab vastata veel kuni 23. maini 2021.    ...

Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool otsib oma meeskonda

lasteaiaõpetajaid (2 ametikohta), õpetaja abi (1 ametikoht) ja eripedagoog-logopeedi (osaline tööaeg). Avame septembris uue rühma ning vajame lisajõude. Kandidaatidelt ootame tahet...

Kose-Uuemõisa kaitse- ja puhkeväärtusega riigimetsas plaanitavad metsatööd

Kokkuvõttega, mis sisaldab kõiki esitatud ettepanekuid ja nendega arvestamise või mittearvestamise põhjendusi, on võimalik tutvuda RMK kodulehel ...

Kose kaitse- ja puhkeväärtusega riigimetsas plaanitavad metsatööd

Kokkuvõttega, mis sisaldab kõiki esitatud ettepanekuid ja nendega arvestamise või mittearvestamise põhjendusi, on võimalik tutvuda RMK kodulehel ...

Kose Vallavalitsus kuulutab välja meenekonkursi tähtajaga 29. 08. 2021

Meenekonkursi eesmärgiks on leida Kose valda tutvustavad ja sellest ajendatud meened, mis seovad valda ja piirkonna külalisi toredate elamustega ning on meeldejäävaks kingiks või meenutuseks...

Programmi HEA AVALIK RUUM abil korrastatakse Kose aleviku keskosa

Kose Vallavalitsus on püüdnud 4 aastat liituda programmiga "Hea avalik ruum", et leida võimalus Kose aleviku keskosa korrastamiseks. Sellel aastal sai uus jätkuprogramm rahandus- ja...

Kaasava eelarve tulemus

Kose Vallavolikogu kinnitas 22. aprillil 2021. aasta kaasava eelarve ettepanekute rahvaküsitluse tulemused vastavalt saadud häälte arvule järgnevalt: 1.1 Skatepark Ardusse - 140 häält; ...

2021/22.õa-l esimesse klassi astumine

Kose Gümnaasiumis on alanud 2021/22.õa-l esimesse klassi astujate taotluste vastuvõtmine. Soovijatel palume täita  1. klassi vastuvõtmise taotlus  ning tutvuda  vajalike...

KredEx avas lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru

KredEx avas  12.04.2021 lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru. Taotlusvoor on avatud kuni 31.05.2021.   Kes saavad toetust taotleda? Toetus on suunatud madala...

Maapered saavad tänasest taotleda toetust oma elutingimuste parandamiseks

Riigi Tugiteenuste Keskus ja Rahandusministeerium koostöö s  kohalike omavalitsustega avasid 1. veebruaril hajaasustuse programmi taotlusvooru, millest maapiirkondades elavad pered saavad...

Seitsmes üle-eestiline avatud talude päev toimub 24.-25. juulil

Saadan Ida-Harju Koostöökoja piirkonna Avatud talude päevast huvitunud asjaosalistele info oma talu registreerimise osas. Registreerimine on avatud alates 01.aprill- 30.aprill ...