Remniku Noortelaagri soodustuusikud

2019 laagriprogrammide ja tuusikute ajaplaan. Programmid toimuvad Remniku Noortelaagris http://puhkekeskused.ee/remniku/ : Alutaguse vald, Remniku küla, Pihlaka tee 3. ...

K3, K6, 138 ja 144 muudatused alates 4.02

 alates 04.02.2019 jõustuvad muudatused Harju maakonna lõunasuuna bussiliinidel K3, K6, 138 ja 144   Liin K3 Kose - Habaja - Kaiu Tööpäevadel pikenevad kõik...

Talihooldustööd perioodil 2018/2019, 2019/2020 ja 2020/2021

Vastavalt riigihanke tulemustele teostavad talihooldustöid Kose vallas järgmised teenusepakkujad: Habaja piirkonnas (Ojasoo, Harmi, Habaja, Kirivalla, Alansi, Lutsu, Lööra, Äksi, Marguse)...

24.1 volikogu

Harju maakonnastrateegia +2035 (ettekande teeb Joel Jesse-HOL) Kose valla prügimajandus (ettekande teeb AS Eesti Keskkonnateenused Andrus Nilisk) Kose valla 2019. aasta eelarve...

Töökuulutus - tugiisik

Kose Vallavalitsus võtab tööle erivajadusega lapse TUGIISIKU Tugiisik toetab last lasteaias vaba aja tegevuste juures.   Isikuomadused: ...

Hange - omanikujärelevalve teenus

Kose Vallavalitsus soovib leida lihtmenetlusega pakkumuse „Ardu raamatukogu  renoveerimistööd" põhjal sõlmitud ehitustööde lepingu alusel teostatavate tööde omanikujärelevalve...

Töökuulutus - haldusjuht

Kose Vallavalitsus võtab tööle HALDUSJUHI Nõutud haridus kõrgharidus, soovitavalt majanduse või tehnilisel erialal ...

Töökuulutus - lasteaiaõpetaja

Ardu Lasteaed kuulutab välja konkursi LASTEAIAÕPETAJA ametikohale. 1,0 ametikohta, tähtajaline tööleping, lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamine. Tööle asumine 01. märtsil.2019. ...

Töökuulutused - eesti keel ja matemaatika

KOSE GÜMNAASIUM kuulutab välja konkursid alljärgnevatele ametikohtadele:   1) eesti keele ja kirjanduse õpetaja põhikoolis ja gümnaasiumis, 1,0 ametikoht,...

Sotsiaalosakonna ametnike vastuvõtud Ardu vastuvõtupunktis

Sotsiaalosakonna ametnike vastuvõtud Ardu vastuvõtupunktis kolmapäeviti 09.00 - 12.00: ...

Töökuulutus - lasteaiaõpetaja

Oru Lasteaed „Mesimumm" kuulutab välja konkursi LASTEAIAÕPETAJA ametikohtadele: *1,0 ametikohta, tähtajaline tööleping 01.02.2019-31.08.2019; *1,0 ametikohta, tähtajaline tööleping,...

Maa-ameti enampakkumised

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 09.01.2019. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

28.01.19 sõidukite enampakkumine

KOSE VALLAVALITSUS MÜÜB SUULISEL ENAMPAKKUMISEL KOSE VALLALE KUULUVAD SÕIDUKID Amortiseerunud mahtuniversaal Opel Zafira, registreerimismärk 594 TGF, esmane registreerimine 27.11.2007,...

Koduste laste kommipakid

Lapsed, kes ei osalenud koduste laste jõulupeol , saavad kommipakid kätte Kose vallamajast kultuurinõuniku kabinetist. Pakid palun ära viia võimalusel jaanuari lõpuks. Info tel:...

Kose Vallavalitsus kuulutab välja projektitoetuste ja tegevustoetuste esitamise vooru tähtajaga 15. jaanuar 2019

Kose Vallavalitsus kuulutab välja projektitoetuste ja tegevustoetuste esitamise vooru tähtajaga 15. jaanuar 2019. Kose Vallavalitsuse korraldusega kinnitati projektitoetuste hindamise...

Kose Vallavalitsus kuulutab välja Kose valla aukodaniku ja teeneteplaatide esitamise konkursi

Kose vald avaldab tunnustust Kose valla aukodaniku nimetuse ja teeneteplaadi andmisega ning vallasõbralikumale ettevõttele teeneteplaadi andmisega. Vallavalitsus kuulutab välja aukodaniku ja...

Kose Vallavalitsus kuulutab välja konkursi valla - sõbralikumate ettevõtete kandidaatide leidmiseks

Vallasõbralikuma ettevõtte  nimetus antakse Kose vallas tegutsevale, jätkusuutlikule ettevõttele või ettevõtte Kose vallas asuvale allüksusele, kes on andnud oma pikaajalise tegutsemisega...

Peremehetu ehitise hõivamine Oru külas veevarustuse- ja kanalisatsiooni välistrassid

Kose Vallavalitsus teatab Vabariigi Valitsuse 08. augusti 1996. a määrusega nr 211 kinnitatud "Peremehetu ehitise hõivamise korra" punkti 9 kohaselt, et on peremehetu rajatistena arvele võtnud...

KOSE GÜMNAASIUM kuulutab välja konkursid

KOSE GÜMNAASIUM kuulutab välja konkursid alljärgnevatele ametikohtadele: 1) eripedagoog/logopeed, 1,0 ametikoht, tähtajatu tööleping; 2) loodusainete õpetaja, osalise koormusega,...

Heategevuslik toiduainete korjandus

Kose vallavalitsuse sotsiaalosakond tänab Laura kauplust heategevusliku toiduainete korjanduse eest ja kõiki annetajaid antud panuse eest. Sotsiaalosakond komplekteeris kokku 8 kotti...