Töökuulutus - eripedagoog-logopeed

Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool  kuulutab välja konkursi ERIPEDAGOOG-LOGOPEEDI ametikohale. Kandidaadilt ootame kvalifikatsioonile vastavat haridust (erialane magistrikraad või sellele...

Huvihariduse ja huvitegevuse toetus paljulapselistele ja vähekindlustatud peredele

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korra alusel on võimalus 7-19-aastastele noortele taotleda huvihariduses või huvitegevuses osalemiseks toetust. Toetuse eesmärk on tagada suuremale hulgale...

23.10 ujula suletud ja 26.10 koolitus

Spordimaja ujula kolmapäeval, 23.10 suletud remonttööde tõttu. Laupäev, 26.10 kell 9 - 12.30 vetelpääste koolitus. Bassein avatakse kell 13.00.       

Töökuulutus - logopeed ja tasandusrühma õpetaja

Kose Lasteaed PäevaLill kuulutab välja konkursi tasandusrühma õpetaja ametikohale 1,0 koormusega. Kandidaadilt ootame kvalifikatsioonile vastavat haridust, tahet töötada lastega, suhtlemis- ja...

Töökuulutus - majahoidja

KOSEJÕE KOOL pakub tööd alates 01. novembrist 2019.a MAJAHOIDJALE. Vajalikud oskused: raideri ja väiketraktori, mootorsae, trimmeri ning lehepuhuri käsitsemisoskused. ...

Huvihariduse ja huvitegevuse avalik projektikonkurss

Kose Vallavalitsus kuulutab välja konkursi 2019/2020 õppeaasta huvihariduse ja huvitegevuse täiendava riigipoolse toetuse jagamiseks Kose vallas tegutsevatele huviharidust ja huvitegevust...

Kosel algasid tervisekeskuse renoveerimistööd

Oktoobrist algasid Kosel pikalt oodatud tervisekeskuse renoveerimistööd. Leping AS-iga Paide MEK on sõlmitud, tähtaeg on 30. september 2020. Tervisekeskusesse on tänapäevastesse ruumidesse...

Kõue Perearstikeskuse patsientide rahulolu uuring

Patsientide paremaks teenindamiseks korraldab Kõue Perearstikeskus patsientide rahulolu uuringu. Palume dr A.Ermel nimistu patsientidel täita küsimustik  www.kouepak.ee

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamisest Kose vallas

Kose Vallavalitsus annab teada, et huvihariduse ja huvitegevuse toetused ja toetuste tingimused on muutmisel. Huvihariduse ja huvitegevuse korra ümber korraldamine on tingitud soovist muuta...

Uued torustikud Orus, Palveres, Vardjas, Ravilas ja Kosel valmis

OÜle Kose Vesi oli käesoleva aasta suvi töine. Kaugkütte torustikke renoveeriti Kosel ja veevärgi torustikke Orus, Palveres, Vardjas, Ravilas ja Kosel. Kaugküttetorustike...

Ohvriabi

Hea Kose valla elanik! Alates 3. oktoobrist on Kose vallas olemas ohvriabitöötaja, kes pakub esmast abi ja nõu ohvriks langemise korral või kui soovite teatada kellegi teise abivajadusest....

Rahulolu-uuring

Seoses Kose vallavolikogu poolt algatatud Kose valla arengukava 2040 ning koolivõrgu arengukava 2040 koostamisega, viidi ajavahemikul 10. juunist kuni 28. juunini 2019 vallavalitsuse...

Kose valla Aasta Isa

Kose vallas on algatatud tore traditsioon valida Aasta Isa. Ootame kõiki vallakodanikke aktiivselt osalema ja esitama kandidaate "Kose valla Aasta Isa" tiitlile! Aunimetus antakse isale:...

ESITA HARJUMAA AASTA TEGIJAD

Vali  https://www.heak.ee/harjumaa-aasta-tegija/  lehe paremal pool kategooria, kuhu soovid kandidaadi esitada. 

7.-11. oktoober ei saa teha pereregistritoiminguid

Anname teada, et 7.-11. oktoober ei ole võimalik Kose Vallavalitsuses koha peal lapse sündi registreerida. Registreeritakse kõik digitaalselt eesti.ee kaudu esitatud sünni registreerimise...

Töökuulutus - remonditööline

KOSEJÕE KOOL pakub tööd 0,5 ametikohaga REMONDITÖÖLISELE   Töökohustused: koolhoonete küttesüsteemi, veevärgi, kanalisatsiooni hooldus- ja avariiremont; soojasõlmede hooldus; uste,...

Töökuulutused - eripedagoog ja logopeed

KOSE GÜMNAASIUM kuulutab välja konkursid alljärgnevatele ametikohtadele: 1) eripedagoog/HEV koordineerija, 1,0 ametikoht, tähtajatu tööleping; 2) logopeed, 1,0 ametikoht,...

ALATES 23.09.2019 MUUTUB LIINI K7 SÕIDUPLAAN

Buss väljub algpeatusest varem: K7 liinil muutub väljumisaeg 07:00 -> 06:55 06:55 ja 14:40 reisidele on lisatud Kose algkooli peatus. Sõiduplaan on nähtav alates...

Töökuulutus - Kose-Uuemõisa Külakeskuse juhataja

Kose Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Kose-Uuemõisa Külakeskuse juhataja ametikoha täitmiseks, asukohaga Kose-Uuemõisa, Kose vald, Harjumaa Tööle asumise aeg: esimesel...

EHITISED REGISTRISSE 01.01.2020

TASUTA INFOPÄEV: EHITISED REGISTRISSE 01.01.2020. Lähenemas on tähtaeg 01.01.2020, kus peaksid ehitisregistrisse kantud olema nii seaduslikud kui ka ebaseaduslikud ehitised. Kuidas...