19.12 volikogu

Päevakord: 1. Kose-Uuemõisa alevikus asuva Vanatoa detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine (ettekande teeb arhitekt Enelin Alter) 2. Kose vallale kuuluva kinnistu koormamine...

Maa-ameti enampakkumised

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 23.01.2020. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Koduste laste jõulupeol mitteosalenud laste pakid

Lapsed, kes ei osalenud koduste laste jõulupeol, saavad kommipaki kätte Kose vallamajast kultuurinõuniku kabinetist. Koduste laste jõulupeole ootasime lasteaias mitte käivaid lapsi, kes on...

Kose valla kaasav eelarve. Ole kaasatud!

Taaskord rakendame Kose valla eelarve koostamisel kaasava eelarvestamise põhimõtet. See tähendab, et iga vähemalt 16-aastane vallakodanik saab otseselt mõjutada eelarvet. Mitte ainult mõjutada,...

Projektitoetuste ja tegevustoetuste esitamise voor

Kose Vallavalitsus kuulutab välja projektitoetuste ja tegevustoetuste esitamise vooru tähtajaga 15. jaanuar 2020. Kose Vallavalitsuse korraldusega kinnitati projektitoetuste...

Kose valla aukodaniku ja teeneteplaatide esitamise konkurss

Kose Vallavalitsus kuulutab välja Kose valla aukodaniku ja teeneteplaatide esitamise konkursi Kose vald avaldab tunnustust Kose valla aukodaniku nimetuse ja teeneteplaadi andmisega ning...

Töökuulutus - spordimaja juhataja

Kose Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Kose Spordimaja juhataja ametikoha täitmiseks, asukohaga Kose alevik Kose vald Harjumaa. Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel /...

Töökuulutus - klassiõpetaja

Oru Põhikool  kuulutab välja konkursi  klassiõpetaja  ametikoha täitmiseks. Sobival kandidaadil on kvalifikatsioonile vastav haridus, soov töötada lastega, hea pingetaluvus...

OÜ Kose Vesi teeninduspiirkonnas 1. jaanuarist 2020 uued veeteenuse hinnad

Seoses 2019. aastal tehtud investeeringutega ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamiseks Oru, Vardja, Palvere külades ning Ravila alevikus esitas OÜ Kose Vesi Konkurentsiametile taotluse...

Kohanime määramine

1. Määrata Kose vallas Kose-Uuemõisa alevikus liikluspindade nimeks Kivi tänav ja Veski tänav (asendiplaan Lisa 1).   2. Määrata Kose vallas Oru külas liikluspindade nimeks ...

Kose valla haridusvaldkonna arengukava 2040 avalik väljapanek

"Kose valla haridusvaldkonna arengukava 2040" eelnõu avalik väljapanek toimub perioodil 22. november kuni 2. detsember 2019. a. Arengukavaga saab tutvuda Kose Vallavalitsuses ja valla...

KOSE ALEVIKU UJULA TÄNAVA PAKENDIKONTEINERITEL ON UUS ASUKOHT

  Pakendikonteinerid, mis asusid varasemalt Ujula ja Vahtra tänavate ristmiku juures, viidi uude asukohta aadressile Ujula tn 10a (endisele nn kutsekooli platsi nurka). Tegemist on...

Töökuulutus - Kose Päevakeskuse juhataja

Kose Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Kose Päevakeskuse juhataja ametikohale Nõutud haridus : sotsiaaltööalane kõrgharidus (võib olla...

Jäätmepunkti lahtiolek talvisel perioodil

hetkel avatud ---- uus lahtioleku aeg Teispäev: 08:00-12:00 ---- 09:00-12:00 Neljapäev: 15:00-19:00 ---- 15:00-18:00 Laupäev: 12:00-18:00 ---- 12:00-16:00 

Balti Mööbel OÜ töökuulutus

Oleme alustamas Kosel Põllu 5 pehmemööbli eritellimusel valmistamist, renoveerimist ja katteriiete vahetamist. Seoses sellega otsime lisatööjõudu pehmemööbli valmistaja erialale. Pehmemööbli...

Töökuulutus - lasteaiaõpetaja

Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool  kuulutab välja konkursi   LASTEAIAÕPETAJA  ametikoha täitmiseks. Kandidaadilt ootame kvalifikatsioonile vastavat haridust, tahet töötada...

Huvihariduse ja huvitegevuse toetus paljulapselistele ja vähekindlustatud peredele

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korra alusel on võimalus 7-19-aastastele noortele taotleda huvihariduses või huvitegevuses osalemiseks toetust. Toetuse eesmärk on tagada suuremale hulgale...

Töökuulutus - logopeed ja tasandusrühma õpetaja

Kose Lasteaed PäevaLill kuulutab välja konkursi tasandusrühma õpetaja ametikohale 1,0 koormusega. Kandidaadilt ootame kvalifikatsioonile vastavat haridust, tahet töötada lastega, suhtlemis- ja...

Töökuulutus - majahoidja

KOSEJÕE KOOL pakub tööd alates 01. novembrist 2019.a MAJAHOIDJALE. Vajalikud oskused: raideri ja väiketraktori, mootorsae, trimmeri ning lehepuhuri käsitsemisoskused. ...