Muudatused Kose siseliinidel

Kose siseliinid koolivaheajal, 22.10-28.10.2018 Liinidel K1 ja K2 koolivaheaja sõiduplaan Liinid K4, K5, K7, K9 peatatud Liin K8 ei muutu Kose siseliinid alates...

Pereregistri toimingud

Anname teada, et 17.-18.10.2018 ei saa teha Kose Vallavalitsuses pereregistri toiminguid kuna toimub seminar üle Eesti kõigile registripidajatele.

Hange - Kose Spordimaja jõusaali renoveerimistööd

Töö sisuks on Kose Spordimaja jõusaali renoveerimine, mille eesmärgiks on kaasajastada olemasolev jõusaal. Kose Spordimaja renoveerimise üldehituslike tööde läbiviimine vastavalt hanke lisa 4 –...

Konkurss "Hea Naaber"

Eesti Naabrivalve ühing on aastaid läbi viinud konkurssi "Hea Naaber" parima naabri leidmiseks MTÜ Eesti Naabrivalve kutsub ka sel aastal kõiki Eesti elanikke 08.10.2018 - 21.10.2018 osalema Hea...

Töökuulutus - muusikakooli direktor

KOSE VALLAVALITSUS kuulutab välja avaliku konkursi Kose Muusikakooli direktori vabanevale ametikohale .   Kandidaatidele esitatavad nõuded: vastavus Kose Vallavalitsuse...

Avaliku bussiliiniveo korraldamine Harju maakonna lõunasuuna bussiliinidel

Anija, Kose, Raasiku ja Rae valdade haldusterritooriumil osutatakse teenust lõunasuuna avalike bussiliinide teenindamise lepingu raames. Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus informeerinb, et on täna...

TÕN kutsub kaasa lööma!

Traditsiooniline täiskasvanud õppija nädal (TÕN) 19. – 26. oktoobrini kutsub väärtustama elukestvas õppes osalemist. 03.  ja 10.10 kell 18.30  Kose Kunstikoolis  ...

Kas Teie elukoha andmed vajavad korrastamist?

Möödunud aastal võttis Riigikogu vastu uue rahvastikuregistri seaduse, mille eesmärk on saavutada Eesti rahvastiku täpsem arvestus. Pöörame Teie tähelepanu asjaolule, et alates 01.01.2019...

Pikaajaline lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lastele

Alates 2016 aasta jaanuarikuust viib Eesti Evangeelne Luterlik Kirik Harjumaa piirkonnas läbi projekti, mille raames pakutakse tugiteenuseid raske ja sügava puudega lastele vanuses 0 -17 (k. a.)...

Töökuulutus - arhitekt

Kose Vallavalitsus võtab teenistusse ARHITEKTI Nõutud haridus Erialane kõrgharidus Tööaeg   Täistööaeg...

Gaasiseadmete ohutus

Tehnilise Järelevalve Ametil (TJA) on oluline ohutusalane teadaanne inimestele, kes kasutavad oma majapidamistes gaasiseadmeid. Kahjuks toimub jätkuvalt vingugaasi mürgistuse juhtumeid, milles...

Aasta tegija otsib kandidaate!

Harjumaa aasta tegijale saab esitada kandidaate, kes on silma paistnud 2018. aastal tähelepanuväärse panusega maakonna arengusse. Tublimaid tegijaid võib tunnustamiseks esitada üksikisikuna,...

Kose ujula kaasajastamine, tervise- ja lastebasseini ehitamine on jõudnud lõpule

Kose ujula kaasajastamine, tervise- ja lastebasseini ehitamine Elluviimise aeg: 2016 - 2018 Toetuse summa: 80 000 eurot (toetatud Ida-Harju Koostöökoja...

Töökuulutus - kalmistu heakorratööline

Kalmistule vajatakse heakorratöölist. Lisainfo Andres 53044048.

Hange - Kose valla hallatavatele asutustele toiduainete ostmine perioodil 2019-2020

Kose Vallavalitsus kuulutas avatud menetlusega riigihanke „Kose valla hallatavatele asutustele toiduainete ostmine perioodil 2019-2020". Hanke eesmärgiks on sõlmida raamlepingud ning...

Tööpakkumine – kokk

Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool kuulutab välja konkursi koka ametikoha täitmiseks. Tööleasumise aeg: esimesel võimalusel Kandideerimiseks esitada kirjalik avaldus, CV ja haridust tõendav...

Siseliinid alates 3.09.18

  Siseliinid alates 3.09  https://www.kosevald.ee/documents/824991/1678075/Alates-3-09-K1K2K4K5K7K8K9.pdf/71084ec5-8cb3-43ab-9b5d-c00b36d8333b?version=1.0

Töökuulutus - tasandusrühma logopeed ja lasteaiaõpetaja

Kose Lasteaed PäevaLill kuulutab välja konkursi  lasteaiaõpetaja ametikohale 1,0 koormusega Ravila majas. Kandidaadilt ootame kvalifikatsioonile vastavat haridust, tahet töötada...

Ardu võrgupiirkonna soojuse hind

Soojuse piirhind kütteperioodil 2018/2019 SA Kõue Varahaldus teatab, et vastavalt Konkurentsiameti otsusele 23.08.18 nr. 7-3/2018-086 on Ardu võrgupiirkonnale hinnavalemi alusel...