22.08 volikogu

Päevakord: 1. Kose valla 2019 aasta I lisaeelarve lugemine ja vastuvõtmine  2. Kose vallale kuuluva kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks  3. Kose...

PRIAs algab Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse taotluste vastuvõtt

PRIAs algab Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse taotluste vastuvõtt. Maksimaalne toetussumma on kuni 40 000 € ühe taotleja kohta. Neljas taotlusvoor toimub 28.8 -...

Maa-ameti avalikud kirjalikud enampakkumised

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 05.09.2019. Täpsemat informatsiooni saab...

Parim siseturvalisusesse panustav organisatsioon 2019

Harjumaa siseturvalisusesse panustava organisatsiooni tunnustamise konkurss toimub esmakordselt. Ettepanekute esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2019.a. Konkursi läbiviimise aluseks on...

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamisest Kose vallas

Kose Vallavalitsus annab teada, et huvihariduse ja huvitegevuse toetused ja toetuste tingimused on muutmisel. Huvihariduse ja huvitegevuse korra ümber korraldamine on tingitud soovist muuta...

Töökuulutus - Oru Põhikooli direktor

Kose Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Oru Põhikooli direktori ametikoha täitmiseks, asukohaga Oru küla Kose vald Harjumaa. Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel/kokkuleppel ...

Ohvriabi kriisitelefon 116 006

Selle aasta 1. jaanuarist käivitas sotsiaalkindlustusamet  ohvriabi kriisitelefoni 116 006 . Ohvriabi kriisitelefoni töötajad pakuvad ööpäevaringset kriisinõustamist kõikidele ohvriks...

KIK avas taotlusvooru korteriühistutele kütteseadme väljavahetamiseks või kaugküttepiirkonnaga liitumiseks

Alates 1. augustist saavad korteriühistud Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) taotleda toetust biomassil või fossiilkütustel töötava või elektrikütet kasutava kütteseadme asendamiseks...

Kodu tn ja Hariduse tn ristmiku rekonstrueerimise ajutine liikluskorraldus.

Tööde algus 05.08.2019 ja lõpp objektil 30.09.2019. Objekti ehitus koosneb järgnevatest etappidest: ristmiku tasandusfreesimine, kõnniteede ehitus, tehnovõrkude ehitus,...

Hange - Kose Gümnaasiumi algklasside hoone projekteerimine

Hanke läbi soovitakse leida pakkuja projekteerimaks peatöövõtu korras Kose Kultuuri- ja haridusekeskuse hoone endise õppekorpuse osa (Hariduse 2, Kose alevik, Kose vald; EHR kood 120310274)...

Põllumajandusamet: jäta taimekaitsevahendite kasutamine viimaseks valikuks

Põllumajandusamet peab väga oluliseks väikeaiapidajate teadlikkuse tõstmist taimekaitse vallas.   Kõigil elanikel, kellel on oma aed, mõned puud-põõsad, lilled või aedviljapeenar,...

Kodu ja Hariduse tn ristmiku ehitustööd

Kose aleviku Kodu ja Hariduse tn ristmiku ehitustööde esimene töökoosolek toimus 22.07.2019 Kose Vallavalitsuses, ehitustööde alguseks on planeeritud 05.08.2019. Ehitaja - Altos Teed OÜ,...

KOSE VALLAVALITSUS PALUB ELANIKEL PAIGALDA ELUKOHTA POSTKASTID

Vallavalitsusel on palve, et valla elanikud, kellel puudub postkast, paigaldaks oma maja juurde postkasti.  Postkast on vajalik Teile ametliku posti saatmiseks. Postkastide...

MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus: alates 01.08.2019 lisanduvad soodustused puudega ja piiratud töövõimega isikutele

Alates 01.augustist 2019 hakkab kehtima Maanteeameti peadirektori käskkiri, millega kehtestatakse 0- eurone piletihind Harjumaa, Läänemaa, Lääne-Virumaa ja Raplamaa avalikel maakonna- ja...

KOSE ALEVIKU UJULA TÄNAVA PAKENDIKONTEINERITEL ON UUS ASUKOHT

  Pakendikonteinerid, mis asusid varasemalt Ujula ja Vahtra tänavate ristmiku juures, viidi uude asukohta aadressile Ujula tn 10a (endisele nn kutsekooli platsi nurka). Tegemist on...

Võimalus saada tasuta ning soodustingimustel õigusabi

Anname teada, et Eesti Õigusbüroo koostöös justiitsministeeriumiga pakub tasuta ning soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele inimestele. Teid abistavad 43 juristi üle Eesti, kelle keskmine...

PRESSITEADE: Juulikuust muutus surnu lähedaste asjaajamine

SISEMINISTEERIUM 2.07.2019   Juulikuust muutus surnu lähedaste asjaajamine    Nüüd pole leinajal vaja lähedase surma registreerimiseks enam...

23.08 KUTSE Kose valla haridusvaldkonna strateegiapäevale

KUTSE Kose valla haridusvaldkonna strateegiapäevale 23. augustil 2019 kell 10.00-16.00 Kose Kultuurikeskuses   Kose vald on uuendamas oma haridusvaldkonna arengukava, mille...

Töökuulutus - lukksepp-monteerija

Ecoterm AS otsib oma meeskonda lukksepp-monteerijat. Väljaõpe kohapeal. Info Ahto Talving telefon 5044656. 

Koolivaheaja siseliinid

Liinidel K1 ja K2 koolivaheaja sõiduplaan Liinid K4, K5, K9 peatuvad Liin K7 14.06-30.06 uus sõiduplaan Liin K8 ei muutu ...