Head Kose valla inimesed!
Et vältida suurt haiguspuhangut, palume võimalusel suhelda ametnikega telefoni ja e-kirja teel.
Kui kokkusaamine on siiski hädavajalik, leppige palun selleks aeg eelnevalt kokku. Ametnike kontaktid on leitavad valla veebilehelt. Palume ametnikega kohtumisele tulla tervena.
Taotlusi saab esitada digiallkirjastatult e-posti aadressil vald@kose.ee või jätta allkirjastatult paberkandjal vallavalitsuse postkasti Hariduse tn 1 Kose alevik. 
Vallamaja välisuste juures on dosaatorid ja palume käed sisenemisel desinfitseerida.
Täname Teid mõistva suhtumise eest ja hoiame oma tervist!

 

13.01.2021 Kose valla üldplaneeringut muutva Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek

Kose Vallavolikogu algatas 12.08.2020 otsusega nr 212 kehtivat Kose valla üldplaneeringut muutva Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on uue lasteaia hoone ja seda teenindava taristu ning spordirajatiste ra...  Loe edasi »

04.12.2018 REGISTREERI END KOSE VALLA ELANIKUKS!
25.05.2018 Kose alevikus saab ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumiseks küsida toetust

21.01.2021 Töökuulutus - lasteaiaõpetaja

Kose Lasteaed PäevaLill pakub tööd: *LASTEAIAÕPETAJA (1,0 koormusega, tähtajaline, lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamiseks). *LASTEAIAÕPETAJA (1,0 koormusega, tähtajaline, lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamiseks). *LASTEAIAÕPETAJA ...  Loe edasi »

21.01.2021 Juhis sporditegevusele sise- ja välitingimustes alates 18. jaanuarist 2021
20.01.2021 Talverõõme on võimalik nautida hooldatud suusaradadel ja uisuväljakutel
15.01.2021 Töökuulutus
15.01.2021 Valitsuskabineti 14.01.2021 nõupidamise otsused piirangute kohta Harjumaal ja Ida-Virumaal
05.01.2021 Info võõrsilt tagasipöördunud meie rahvuskaaslastele
04.01.2021 Töökuulutus - lasteaiaõpetaja
03.01.2021 Lumetõrje piirkonnad ja kontaktid
23.12.2020 Töökuulutus - kunstiosakonna õppejuht
23.12.2020 Valitsus kehtestab Harjumaal Ida-Virumaaga sarnanevad piirangud
23.12.2020 Lühendatud tööaeg
21.12.2020 23.12.2020 - 10.01.2021 Kose siseliinid koolivaheajal
21.12.2020 Jõulujumalateenistused Kose kirikus
21.12.2020 Kose Vallavalitsus kuulutab välja kandidaatide esitamise tänuplaadile „Särav tegu“ või „Särav tegija“ ja tänuplaadile „Särav Noor“
21.12.2020 Kose Vallavalitsus kuulutab välja Kose valla aukodaniku ja teeneteplaatide esitamise konkursi
17.12.2020 Avalik elektrooniline enampakkumine
16.12.2020 Maa-ameti oksjonid
10.12.2020 Kose raamatukogul on nüüd Cleveroni raamatukapp
07.12.2020 Kose aleviku reoveepuhasti puhastusvõimekus kahekordistub
01.12.2020 Kose Vallavalitsus kuulutab välja projektitoetuste ja tegevustoetuste esitamise vooru tähtajaga 15. jaanuar 2021.
01.12.2020 16. detsembril kl 16.00 toimub infotund zoomi vahendusel projekti- ja tegevustoetuse taotlejatele!
25.11.2020 Kose Vallavalitsus kuulutab välja kandidaatide esitamise tänuplaadile „Särav tegu“ või „Särav tegija“ ja tänuplaadile „Särav Noor“
20.11.2020 Maa-ameti enampakkumised
13.11.2020 Kõik raamatukogud on endiselt AVATUD
11.11.2020 Kose valla kaasav eelarve. Ole kaasatud!

Üldinfo

Kose vald paikneb 40 km pikkuses osas Tallinna-Tartu maantee ümbruses.  Vallas on 5 alevikku ja 58 küla. Valla administratiivne keskus, Kose alevik, asub Tallinnast ca 40 km kaugusel. Kose valla naabriteks on põhjas Saku, KiiliRae ja Raasiku vald, idas Järva vald ja Anija vald, lõunas Paide linn ja Türi vald, läänes Rapla vald ja Kohila vald.


     Vaata kõiki üritusi

KSH ja DP teated

« Tagasi

Veski tee 1, Oru põik 2 ja Oru põik 4 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Kose Vallavalitsus kehtestas 14.09.2020 korraldusega nr 504 Saula ja Tuhala külas asuvate Veski tee 1, Oru põik 2 ja Oru põik 4 kinnistute detailplaneeringu (OÜ Raid Invest, töö nr T-03-19). Detailplaneering algatati 31. oktoobri 2017 korraldusega nr 549 ning võeti vastu 21. juuli 2020 korraldusega nr 367. Algselt koostas detailplaneeringut ConcreTech OÜ, seejärel OÜ Raid Invest. Detailplaneeringu kehtestamisega muutus osaliselt kehtetuks Kose Vallavolikogu 26.06.2003 otsusega nr 58 kehtestatud Otti maaüksuse I maatüki elamukvartali detailplaneering. Detailplaneeringut algatades oli planeeringu eesmärgiks Otiveski elamuala laiendamine, elamukruntide moodustamine, ujumiskoha krundi moodustamine ja Otiveski elamurajooni reoveepuhastile eraldi krundi moodustamine. Detailplaneeringu koostamise ajal selgus, et eraldi ujumiskoha krunti ei moodustada. Kõnealune detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kose valla üldplaneeringuga ehk detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut. Detailplaneeringu kohaselt moodustatakse kuus elamumaa krunti (POS 3, POS 4, POS 6, POS 7, POS 8, POS 11), kaks transpordimaa krunti (POS 1, POS 2), üks jäätmehoidlamaa krunt (POS 5) ning kaks maatulundusmaa krunti (POS 9, POS 10). Kruntide POS 3, POS 4, POS 8 ja POS 11 ehitusõigus: krundile on lubatud püstitada kolm hoonet (üks üksikelamu ja 2 abihoonet) ehitisealuse pindalaga 400 m2. Üksikelamu lubatud maksimaalne kõrgus 9 m, abihoonetel 6 m. Keldri suurim lubatud sügavus on 3 m. Krundi POS 6 ehitusõigus: krundile on lubatud püstitada kaks hoonet (üks üksikelamu ja üks abihoonet) ehitisealuse pindalaga 300 m2. Üksikelamu lubatud maksimaalne kõrgus 9 m, abihoonel 6 m. Keldri suurim lubatud sügavus on 3 m. Krundi POS 7 ehitusõigus: krundile on lubatud püstitada kuus hoonet (üks üksikelamu ja 5 abihoonet) ehitisealuse pindalaga 750 m2. Üksikelamu lubatud maksimaalne kõrgus 9 m, abihoonetel 6 m. Keldri suurim lubatud sügavus on 3 m. Parkimine lahendatakse kõikidel elamumaa kruntidel krundisiseselt. Detailplaneeringu elluviimisega tekib eeldatavalt piirkonda suurem nõudlus erinevate teenuste järele ning elamukohtade väljaehitamine tõstab perspektiivselt alaliste ning ajutiste külaelanike arvu ja võtab seni kasutuseta alad aktiivsesse kasutusse. Suureneb kogukonnatunne, naabrivalve osakaal. Looduskeskkonnale olulist negatiivset mõju ei ole. Korraldusega ja kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda tööajal Kose Vallavalitsuse majandusosakonnas (Hariduse tn 1, Kose alevik, II korrus) või digitaalselt EVALD keskkonnas.

Täiendav info: Enelin Alter, enelin@kose.ee, 6339325.


Valla statistika

Rahvaarv: 7281
Pindala: 532,85 km²
Suurim asula: Kose (1977)
Koole: 4