Head Kose valla inimesed!
 
Täname Teid mõistva suhtumise eest eriolukorra ajal! Eriolukord riigis on meie kõigi jaoks uus kogemus ja püüame nüüd kõik koos ka sellest väljuda. Püüame edaspidi ikka hoida turvalist distantsi, pesta käsi ja kõik edasine on juba meie kõigi ühise käitumise tulemus.
 
* Alates 18. maist on vallamaja avatud jälle tavapäraselt, nagu see oli enne eriolukorra väljakuulutamist.
* Et vältida aga uut haiguspuhangut, palume võimalusel suhelda ametnikega ka edaspidi telefoni ja e-kirja teel. Kui kokkusaamine on siiski hädavajalik, leppige palun selleks aeg eelnevalt kokku.
* Vallamaja välisuste juures on dosaatorid ja palume käed sisenemisel desinfitseerida

 

Viidete kogum infole kriisiajaga toimetulekuks

Kose valla kriisikomisjoni 05.05.2020 otsus nr 9

Terviseameti lehel ülevaade ja kuidas ennast kaitsta info

Kui sina või sinu lähedane vajab abi, siis helista:

  • eluliin: 655 8088 (eesti keeles), 655 5688 (vene keeles) iga päev kell 19-07;
  • usaldustelefon: 126 (eesti keeles), 127 (vene keeles) iga päev kell 15-19;
  • alati võid küsida nõu oma perearstilt või perearsti nõuandetelefonilt 1220.

Väljaõppinud nõustajad kuulavad sind ning suunavad vajadusel edasi, et saaksid abi, mida vajad.

Kohest sekkumist vajavas kriisiolukorras helista 112.

01.06.2020 6.06 rododendronite ja okaspuude päev Karla külas, Sadevälja aiandustalus

Sadevälja rodoaias on alanud rododendronite suur õitsemine. Jõe-äärsel nõlval on kultuurmustikate ning erinevate rodo sortide ja liikide ala kasvanud 15 aastaga ligi 400m2 suuruseks. Jõe- äärsel künklikul maastikul on kasvamas ka okaspuuvormide ko...  Loe edasi »

29.05.2020 Suurkiskjate tekitatud kahjud
29.05.2020 Kaitseväe õppus
29.05.2020 COVID-19 käitumisjuhend avalike ja kultuuriürituste korraldajatele ning kultuuriasutustele
26.05.2020 Töökuulutus - klassiõpetaja
21.05.2020 Töökuulutus - 2 lasteaiaõpetajat
20.05.2020 Kütteperiood
20.05.2020 Töökuulutus - 2 lasteaiaõpetajat
17.05.2020 Leevenduste kava
13.05.2020 Töökuulutused - õppejuht, logopeed, eripedagoog
12.05.2020 Alates 14.05.2020 K16
12.05.2020 Terviseameti riskihinnangud COVID-19 piirangute leevendamise tingimustes mais-juunis 2020
12.05.2020 Kose valla raamatukogud avavad lugejatele uksed
04.05.2020 Maa-ameti elektroonilised enampakkumised
28.04.2020 Liin 140 - Tallinn - Kose - Ravila - Ardu alates 4.05
27.04.2020 Ideekonkurss
27.04.2020 Töökuulutus - lasteaia liikumisõpetaja
24.04.2020 Töökuulutus - lasteaiaõpetajad
15.04.2020 Töökuulutus - lasteaiaõpetaja
15.04.2020 Fotokonkurss Kose valla kaunist loodusest
13.04.2020 Soovitused, mida looduses liikumist korraldavad ametkonnad on välja andnud
06.04.2020 Ostes toidukauba kohalikelt ettevõtjatelt toetame seeläbi oma kodukandi ettevõtjaid
31.03.2020 Kose Kutsub Külla jääb ära
31.03.2020 Kose valla laulu- ja tantsupidu jääb ära
31.03.2020 Terviseameti juhendid

Üldinfo

Kose vald paikneb 40 km pikkuses osas Tallinna-Tartu maantee ümbruses.  Vallas on 5 alevikku ja 58 küla. Valla administratiivne keskus, Kose alevik, asub Tallinnast ca 40 km kaugusel. Kose valla naabriteks on põhjas Saku, KiiliRae ja Raasiku vald, idas Järva vald ja Anija vald, lõunas Paide linn ja Türi vald, läänes Rapla vald ja Kohila vald.


     Vaata kõiki üritusi

KSH ja DP teated

« Tagasi

Sepapõllu kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine, avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Kose Vallavalitsus võttis 5. veebruaril 2019 korraldusega nr 46 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Saula külas asuva Sepapõllu kinnistu detailplaneeringu. Planeeritav ala asub Saula külas ning hõlmab Sepapõllu katastriüksust (katastritunnus 33801:001:0413) pindalaga 4 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on Sepapõllu kinnistu maa sihtotstarbe osaline muutmine ning äri-ja tootmishoonete ehitusõiguse seadmine. Planeeritaval alal paikneb arheoloogiamälestis kultusekivi (mälestise registri nr 18051). PlanS § 125 lg 2 alusel on detailplaneeringu koostamine nõutav üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu koostamise kohutusega alal või juhul. Kose valla üldplaneeringu seletuskirja ptk 2.3.3. „Uue hoonestuse rajamine hajaasustusega alal" kohaselt on hajaasustusega alal ilma detailplaneeringut koostamata lubatud ehitada üksikelamuid koos juurdekuuluvate abihoonetega. Seega ülejäänud ehitusloakohustuslike hoonete püstitamisel, on kohustus koostada detailplaneering. Detailplaneering ei ole vastuolus kehtiva Kose valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu kohaselt jagatakse olemasolev katastriüksus kaheks – POS 1 pindalaga 11910 m2 ja POS 2 pindalaga 28080 m2. POS 1 krundile määratakse ehitusõigus. POS 1 krundile on lubatud püstitada viis hoonet kõrgusega 12 m (ehitisealune pindala kokku 2400 m2) ning krundile on määratud järgnevad võimalikud sihtotstarbed: kaubandus- , toitlustus- ja teenindushoone maa, väikeettevõtluse hoone ja –tootmise hoone maa, majutushoone maa, kontor – ja büroohoone maa, laohoone maa või võimaliku kahjuliku välismõjuta (häiringuteta) tootmishoone maa. Kokku on kavandatud 76 parkimiskohta. POS 2 krundi sihtotstarbeks jääb maatulundusmaa. Detailplaneering on koostatud koostöös Maanteeametiga, Muinsuskaitseameti ja Päästeameti Põhja päästekeskusega. Detailplaneeringu koostamisse on kaasatud planeeritava ala omanik ja planeeritava alaga piirnevate kinnistute omanikud ning koostööd on tehtud Elektrilevi OÜ-ga ja Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutusega. Detailplaneeringu elluviimisega muutub ala kasutusaktiivsus, ehitatakse hooned ning rajatised ning ala heakorrastatakse.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 25. veebruar - 10. märts 2019 Kose Vallavalitsuse majandusosakonnas (Hariduse tn 1, Kose alevik, II korrus) ja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamuse saab esitada kirjalikult Kose Vallavalitsuse aadressil Hariduse tn 1, Kose alevik, 75101 Kose või e-posti aadressil vald@kose.ee kuni 10. märts 2019.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 19. märts 2019 algusega kell 17.00 Kose Vallavalitsuse nõupidamiste saalis (Hariduse tn 1, Kose alevik, II korrus).

Täiendav info: Enelin Alter, enelin@kose.ee, 6339325.

Seletuskiri ja joonised
Kooskõlastused ja arvamused
Korraldused


Valla statistika

Rahvaarv: 7236
Pindala: 532,85 km²
Suurim asula: Kose (1977)
Koole: 5