Head Kose valla inimesed!
Et vältida suurt haiguspuhangut, palume võimalusel suhelda ametnikega telefoni ja e-kirja teel.
Kui kokkusaamine on siiski hädavajalik, leppige palun selleks aeg eelnevalt kokku. Ametnike kontaktid on leitavad valla veebilehelt https://www.kosevald.ee/ametnikud5. Palume ametnikega kohtumisele tulla tervena.
Taotlusi saab esitada digiallkirjastatult e-posti aadressil vald@kose.ee või jätta allkirjastatult paberkandjal vallavalitsuse postkasti Hariduse tn 1 Kose alevik. 
Vallamaja välisuste juures on dosaatorid ja palume käed sisenemisel desinfitseerida.
Täname Teid mõistva suhtumise eest ja hoiame oma tervist!

13.01.2021 Kose valla üldplaneeringut muutva Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek

Kose Vallavolikogu algatas 12.08.2020 otsusega nr 212 kehtivat Kose valla üldplaneeringut muutva Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on uue lasteaia hoone ja seda teenindava taristu ning spordirajatiste ra...  Loe edasi »

04.12.2018 REGISTREERI END KOSE VALLA ELANIKUKS!
25.05.2018 Kose alevikus saab ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumiseks küsida toetust

15.01.2021 Töökuulutus

MTÜ Paunküla Hooldekeskus kuulutab välja konkursi tegevjuhi ametikohale Nõutud haridus: kõrgharidus, soovituslikult sotsiaaltööalane Tööaeg: Täistööaeg/Määramata ajaks Tööle asumise aeg esimesel võimalusel Tegevjuhi peamised tööülesanded on: 1...  Loe edasi »

15.01.2021 Valitsuskabineti 14.01.2021 nõupidamise otsused piirangute kohta Harjumaal ja Ida-Virumaal
05.01.2021 Info võõrsilt tagasipöördunud meie rahvuskaaslastele
04.01.2021 Töökuulutus - lasteaiaõpetaja
03.01.2021 Lumetõrje piirkonnad ja kontaktid
23.12.2020 Töökuulutus - kunstiosakonna õppejuht
23.12.2020 Valitsus kehtestab Harjumaal Ida-Virumaaga sarnanevad piirangud
23.12.2020 Lühendatud tööaeg
21.12.2020 23.12.2020 - 10.01.2021 Kose siseliinid koolivaheajal
21.12.2020 Jõulujumalateenistused Kose kirikus
21.12.2020 Kose Vallavalitsus kuulutab välja kandidaatide esitamise tänuplaadile „Särav tegu“ või „Särav tegija“ ja tänuplaadile „Särav Noor“
21.12.2020 Kose Vallavalitsus kuulutab välja Kose valla aukodaniku ja teeneteplaatide esitamise konkursi
17.12.2020 Avalik elektrooniline enampakkumine
16.12.2020 Maa-ameti oksjonid
10.12.2020 Kose raamatukogul on nüüd Cleveroni raamatukapp
07.12.2020 Kose aleviku reoveepuhasti puhastusvõimekus kahekordistub
01.12.2020 Kose Vallavalitsus kuulutab välja projektitoetuste ja tegevustoetuste esitamise vooru tähtajaga 15. jaanuar 2021.
01.12.2020 16. detsembril kl 16.00 toimub infotund zoomi vahendusel projekti- ja tegevustoetuse taotlejatele!
25.11.2020 Kose Vallavalitsus kuulutab välja kandidaatide esitamise tänuplaadile „Särav tegu“ või „Särav tegija“ ja tänuplaadile „Särav Noor“
20.11.2020 Maa-ameti enampakkumised
13.11.2020 Kõik raamatukogud on endiselt AVATUD
11.11.2020 Kose valla kaasav eelarve. Ole kaasatud!
11.11.2020 Kose Vallavalitsus kuulutab välja Kose valla aukodaniku ja teeneteplaatide esitamise konkursi
11.11.2020 Bussigraafik alates 23.11
09.11.2020 Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupp kutsub üles esitama maakondlike preemiate kandidaate

Üldinfo

Kose vald paikneb 40 km pikkuses osas Tallinna-Tartu maantee ümbruses.  Vallas on 5 alevikku ja 58 küla. Valla administratiivne keskus, Kose alevik, asub Tallinnast ca 40 km kaugusel. Kose valla naabriteks on põhjas Saku, KiiliRae ja Raasiku vald, idas Järva vald ja Anija vald, lõunas Paide linn ja Türi vald, läänes Rapla vald ja Kohila vald.


     Vaata kõiki üritusi

KSH ja DP teated

« Tagasi

Pajunurme katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Kose Vallavalitsus kehtestas 29.10.2020 korraldusega nr 610 Oru külas asuva Pajunurme katastriüksuse detailplaneeringu (PAABOR PROJEKT OÜ, töö nr DP-2-2020).  Detailplaneering algatati 21. jaanuari 2020 korraldusega nr 27 ning võeti vastu 17. septembri 2020 korraldusega nr 520. Detailplaneeringu eesmärk on olemasoleva katastriüksuse jagamine kolmeks, maakasutuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks ning ehitusõiguse määramine tekkivatele kruntidele. Planeeritava ala pindala on 12082 m2. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kose valla üldplaneeringuga ehk detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut. PlanS § 125 lg 2 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega alal või juhul. Kose valla üldplaneeringu kohaselt asub Pajunurme katastriüksus (katastritunnus 33801:001:0860) Oru küla tiheasustusalal, kus on osaliselt määratud elamumaa juhtotstarve ja osaliselt haljasmaa juhtotstarve ning seatud on elamumaa osas detailplaneeringu koostamise kohustus. Detailplaneeringu kohaselt moodustatakse kolm elamumaa krunti (POS 1, POS 2, POS 3). Kruntide ehitusõigus: 3 hoonet (elamu ja abihooned), hoonete suurim lubatud ehitisealune pind 300 m2, elamu lubatud maksimaalne kõrgus 8,5 m ja abihoonetel 5 m. Hoonete lubatud välisviimistluse materjalid puit, krohv, klaas, kivi. Lubatud katusekalded 15-45 kraadi. Parkimine lahendatakse krundisiseselt. Detailplaneeringu on kooskõlastanud Päästeameti Põhja päästekeskus ja Muinsuskaitseamet. Koostööd on tehtud tehnovõrkude valdajate, naaberkinnistute omanike ja isikutega, kes on avaldanud soovi olla kaasatud. Detailplaneeringu realiseerimisel kaasnevad peamised muudatused on uute elamukruntide loomine ja neile ehitusõiguse andmine, mis toob endaga kaasa uute ehitiste ja elanike lisandumise Oru külla. Lisaks tõstavad rajatavad hooned piirkonna kinnisvara keskmist väärtust ning muudavad välisruumi ilmekamaks. Pikemalt on planeeringuga kaasnevatest mõjudest võimalik lugeda detailplaneeringu seletuskirja peatükis 6.6 „Planeeringuga kaasnevad mõjud". Korraldusega ja kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda aadressil https://service.eomap.ee/kosevald/ või tööajal Kose Vallavalitsuse majandusosakonnas (Hariduse tn 1, Kose alevik, II korrus).

Täiendav info: Enelin Alter, enelin@kose.ee, 6339325.


Valla statistika

Rahvaarv: 7281
Pindala: 532,85 km²
Suurim asula: Kose (1977)
Koole: 4