Kose Vallavalitsus viib esimest korda läbi rahuloluküsitluse, et saada teada vallaelanike vajadusi ja ootusi ning koguda kokku ettepanekud valla edasise arengu kavandamiseks.

Elektrooniliselt saate küsitlusele vastata https://www.surveymonkey.com/r/kosevald

04.12.2018 REGISTREERI END KOSE VALLA ELANIKUKS!

TÄNAME KÕIKI, KES ON OMA KODUKOHAKS VALINUD KOSE VALLA. MEID ON 1.1.2019 SEISUGA 7223. Omavahel on tihedalt seotud kohaliku omavalitsuse eelarve ja valla elanik. Iga aasta 1. jaanuari seisuga vaadatakse maksumaksjate nimekirjad üle ja kõik, kes on...  Loe edasi »

25.05.2018 Kose alevikus saab ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumiseks küsida toetust

19.06.2019 Töökuulutus - lukksepp-monteerija

Ecoterm AS otsib oma meeskonda lukksepp-monteerijat. Väljaõpe kohapeal. Info Ahto Talving telefon 5044656.  Loe edasi »

11.06.2019 Töökuulutus - väikeklassi ja loodusõpetuse õpetaja
11.06.2019 Harjumaa Maakaitsepäev
10.06.2019 Koolivaheaja siseliinid
10.06.2019 Hariduse ja Kodu tn ristmikuala rekonstrueerimine
10.06.2019 Kose valla elanike rahuloluküsitlus
30.05.2019 Raamatukogude suvised lahtiolekuajad
29.05.2019 Töökuulutus - logopeed
24.05.2019 Töökuulutus - matemaatikaõpetaja ja füüsikaõpetaja
17.05.2019 Korteriühistud saavad toetust kütteseadme väljavahetamiseks või kaugküttepiirkonnaga liitumiseks
14.05.2019 RMK raiete plaan Kose alevikus ja alevikuga piirnevas riigimetsas
14.05.2019 Töökuulutus - erivajadusega lapse tugiisik
13.05.2019 Swedbank pakub koostöös OG Elektraga alates aprillikuu lõpust Grossi Toidukaubad poodide kassadest sularaha väljamakse teenust
06.05.2019 Töökuulutus - õppejuht, matemaatika, vene keele, muusikaõpetaja
02.05.2019 TASUTA ÕIGUSABI keskmise, raske ja sügava puudega inimestele 2019
30.04.2019 Töökuulutus - õppealajuhataja
26.04.2019 KredEx’i kodutoetus lasterikastele peredele
25.04.2019 Maakondlik konkurss "Eesti kaunis kodu 2019" ja üleriigilised erikonkursid
25.04.2019 Töökuulutus - lasteaiaõpetaja
22.04.2019 Majandusosakonna vastuvõtuajad
16.04.2019 Aeg on valmistuda pindalatoetuste taotlemiseks
04.04.2019 Kirjandus erivajadustega inimestele Eesti Pimedate Raamatukogust
04.04.2019 Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine
01.04.2019 Töökuulutus - lasteaiaõpetaja
22.02.2019 Koosetööprogramm "Uuenduslike noorsootöö mudelite väljatöötamine ja rakendamine noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks" (02.01.2019 kuni 31.12.2020)

Üldinfo

Kose vald paikneb 40 km pikkuses osas Tallinna-Tartu maantee ümbruses.  Vallas on 5 alevikku ja 58 küla. Valla administratiivne keskus, Kose alevik, asub Tallinnast ca 40 km kaugusel. Kose valla naabriteks on põhjas Saku, KiiliRae ja Raasiku vald, idas Järva vald ja Anija vald, lõunas Paide linn ja Türi vald, läänes Rapla vald ja Kohila vald.


     Vaata kõiki üritusi

KSH ja DP teated

« Tagasi

Nurme ja Eesnurme kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kose Vallavalitsus kehtestas 5. veebruaril 2019 korraldusega nr 77 Nurme ja Eesnurme kinnistu detailplaneeringu. Korraldusega on võimalik tutvuda Kose valla dokumendiregistris. Planeeritav ala hõlmab Nurme katastriüksust (katastritunnus 33701:004:0697, sihtotstarve 100% elamumaa) ja Eesnurme katastriüksust (katastritunnus 33701:004:0699, sihtotstarve 100% elamumaa). Planeeritava ala pindala on 20 000 m2. Detailplaneeringu eesmärk on viie elamukrundi moodustamine, viie üksikelamu ja abihoonete ning neid teenindavate teede ja taristu ehitusõiguse seadmine. Kokku moodustatakse 10 krunti – viis üksikelamumaa sihtotstarbega (EP100%) krunti (POS 1, POS 2, POS 3, POS 4, POS 5), kaks tee ja tänava maa sihtotstarbega (LT100%) krunti (POS 9, POS 10), üks vee tootmise ja jaotamise ehitise maa sihtotstarbega (OV100%) krunt (POS 6), üks vee tootmise ja jaotamise ehitise maa ning tee ja tänava maa sihtotstarbega (OV40% / LT60%) krunt (POS 7), ning üks kanalisatsiooni ja reoveepuhastuse ehitise maa ja kergliiklusmaa sihtotstarbega (OK25% / LK75%) krunt (POS 8). POS 1, POS 2, POS 3 ja POS 5 kruntide hoonete suurim lubatud ehitisealune pindala on 300 m2, hoonete suurim laubatud arv 2. POS 4 krundil on hoonete suurim labatud ehitisealune pindala 400 m2, hoonete suurim lubatud arv 4. Kõikide elamumaa kruntidele on lubatud püstitada kuni kahekorruselisi 8 m kõrguseid hooneid. Planeeringualale on juurdepääs tagatud rekonstrueeritava tee kaudu. POS 9 ja POS 10 liitmise tulemusel moodustatav tee ja tänava maa krunt jääb erateeks. Parkimine lahendatakse krundisiseselt. Detailplaneeringu elluviimisega tekib eeldatavalt piirkonda suurem nõudlus erinevate teenuste järele ning elamukohtade väljaehitamine tõstab perspektiivselt alaliste ning ajutiste külaelanike arvu ja võtab seni kasutuseta alad aktiivsesse kasutusse. Suureneb kogukonnatunne, naabrivalve osakaal. Looduskeskkonnale olulist negatiivset mõju ei ole. Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda tööajal Kose Vallavalitsuse majandusosakonnas (Hariduse tn 1, Kose alevik, II korrus).

Täiendav info: Enelin Alter, enelin@kose.ee, 6339325.

 


Valla statistika

Rahvaarv: 7223
Pindala: 532,85 km²
Suurim asula: Kose (1977)
Koole: 5