Head Kose valla inimesed!
 
Täname Teid mõistva suhtumise eest eriolukorra ajal! Eriolukord riigis on meie kõigi jaoks uus kogemus ja püüame nüüd kõik koos ka sellest väljuda. Püüame edaspidi ikka hoida turvalist distantsi, pesta käsi ja kõik edasine on juba meie kõigi ühise käitumise tulemus.
 
* Alates 18. maist on vallamaja avatud jälle tavapäraselt, nagu see oli enne eriolukorra väljakuulutamist.
* Et vältida aga uut haiguspuhangut, palume võimalusel suhelda ametnikega ka edaspidi telefoni ja e-kirja teel. Kui kokkusaamine on siiski hädavajalik, leppige palun selleks aeg eelnevalt kokku.
* Vallamaja välisuste juures on dosaatorid ja palume käed sisenemisel desinfitseerida

 

Viidete kogum infole kriisiajaga toimetulekuks

Kose valla kriisikomisjoni 05.05.2020 otsus nr 9

Terviseameti lehel ülevaade ja kuidas ennast kaitsta info

Kui sina või sinu lähedane vajab abi, siis helista:

  • eluliin: 655 8088 (eesti keeles), 655 5688 (vene keeles) iga päev kell 19-07;
  • usaldustelefon: 126 (eesti keeles), 127 (vene keeles) iga päev kell 15-19;
  • alati võid küsida nõu oma perearstilt või perearsti nõuandetelefonilt 1220.

Väljaõppinud nõustajad kuulavad sind ning suunavad vajadusel edasi, et saaksid abi, mida vajad.

Kohest sekkumist vajavas kriisiolukorras helista 112.

01.06.2020 6.06 rododendronite ja okaspuude päev Karla külas, Sadevälja aiandustalus

Sadevälja rodoaias on alanud rododendronite suur õitsemine. Jõe-äärsel nõlval on kultuurmustikate ning erinevate rodo sortide ja liikide ala kasvanud 15 aastaga ligi 400m2 suuruseks. Jõe- äärsel künklikul maastikul on kasvamas ka okaspuuvormide ko...  Loe edasi »

29.05.2020 Suurkiskjate tekitatud kahjud
29.05.2020 Kaitseväe õppus
29.05.2020 COVID-19 käitumisjuhend avalike ja kultuuriürituste korraldajatele ning kultuuriasutustele
26.05.2020 Töökuulutus - klassiõpetaja
21.05.2020 Töökuulutus - 2 lasteaiaõpetajat
20.05.2020 Kütteperiood
20.05.2020 Töökuulutus - 2 lasteaiaõpetajat
17.05.2020 Leevenduste kava
13.05.2020 Töökuulutused - õppejuht, logopeed, eripedagoog
12.05.2020 Alates 14.05.2020 K16
12.05.2020 Terviseameti riskihinnangud COVID-19 piirangute leevendamise tingimustes mais-juunis 2020
12.05.2020 Kose valla raamatukogud avavad lugejatele uksed
04.05.2020 Maa-ameti elektroonilised enampakkumised
28.04.2020 Liin 140 - Tallinn - Kose - Ravila - Ardu alates 4.05
27.04.2020 Ideekonkurss
27.04.2020 Töökuulutus - lasteaia liikumisõpetaja
24.04.2020 Töökuulutus - lasteaiaõpetajad
15.04.2020 Töökuulutus - lasteaiaõpetaja
15.04.2020 Fotokonkurss Kose valla kaunist loodusest
13.04.2020 Soovitused, mida looduses liikumist korraldavad ametkonnad on välja andnud
06.04.2020 Ostes toidukauba kohalikelt ettevõtjatelt toetame seeläbi oma kodukandi ettevõtjaid
31.03.2020 Kose Kutsub Külla jääb ära
31.03.2020 Kose valla laulu- ja tantsupidu jääb ära
31.03.2020 Terviseameti juhendid

Üldinfo

Kose vald paikneb 40 km pikkuses osas Tallinna-Tartu maantee ümbruses.  Vallas on 5 alevikku ja 58 küla. Valla administratiivne keskus, Kose alevik, asub Tallinnast ca 40 km kaugusel. Kose valla naabriteks on põhjas Saku, KiiliRae ja Raasiku vald, idas Järva vald ja Anija vald, lõunas Paide linn ja Türi vald, läänes Rapla vald ja Kohila vald.


     Vaata kõiki üritusi

KSH ja DP teated

« Tagasi

Nurme ja Eesnurme kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kose Vallavalitsus kehtestas 5. veebruaril 2019 korraldusega nr 77 Nurme ja Eesnurme kinnistu detailplaneeringu. Korraldusega on võimalik tutvuda Kose valla dokumendiregistris. Planeeritav ala hõlmab Nurme katastriüksust (katastritunnus 33701:004:0697, sihtotstarve 100% elamumaa) ja Eesnurme katastriüksust (katastritunnus 33701:004:0699, sihtotstarve 100% elamumaa). Planeeritava ala pindala on 20 000 m2. Detailplaneeringu eesmärk on viie elamukrundi moodustamine, viie üksikelamu ja abihoonete ning neid teenindavate teede ja taristu ehitusõiguse seadmine. Kokku moodustatakse 10 krunti – viis üksikelamumaa sihtotstarbega (EP100%) krunti (POS 1, POS 2, POS 3, POS 4, POS 5), kaks tee ja tänava maa sihtotstarbega (LT100%) krunti (POS 9, POS 10), üks vee tootmise ja jaotamise ehitise maa sihtotstarbega (OV100%) krunt (POS 6), üks vee tootmise ja jaotamise ehitise maa ning tee ja tänava maa sihtotstarbega (OV40% / LT60%) krunt (POS 7), ning üks kanalisatsiooni ja reoveepuhastuse ehitise maa ja kergliiklusmaa sihtotstarbega (OK25% / LK75%) krunt (POS 8). POS 1, POS 2, POS 3 ja POS 5 kruntide hoonete suurim lubatud ehitisealune pindala on 300 m2, hoonete suurim laubatud arv 2. POS 4 krundil on hoonete suurim labatud ehitisealune pindala 400 m2, hoonete suurim lubatud arv 4. Kõikide elamumaa kruntidele on lubatud püstitada kuni kahekorruselisi 8 m kõrguseid hooneid. Planeeringualale on juurdepääs tagatud rekonstrueeritava tee kaudu. POS 9 ja POS 10 liitmise tulemusel moodustatav tee ja tänava maa krunt jääb erateeks. Parkimine lahendatakse krundisiseselt. Detailplaneeringu elluviimisega tekib eeldatavalt piirkonda suurem nõudlus erinevate teenuste järele ning elamukohtade väljaehitamine tõstab perspektiivselt alaliste ning ajutiste külaelanike arvu ja võtab seni kasutuseta alad aktiivsesse kasutusse. Suureneb kogukonnatunne, naabrivalve osakaal. Looduskeskkonnale olulist negatiivset mõju ei ole. Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda tööajal Kose Vallavalitsuse majandusosakonnas (Hariduse tn 1, Kose alevik, II korrus).

Täiendav info: Enelin Alter, enelin@kose.ee, 6339325.

 


Valla statistika

Rahvaarv: 7236
Pindala: 532,85 km²
Suurim asula: Kose (1977)
Koole: 5