12.10.2021 Muudatused bussigraafikus alates 1.11

Koselt saab alates 1.11.2021 õhtuti Kose-Uuemõisa liiniga nr 138 Alates 1.11.2021 hakkab õhtuti buss nr 138 läbima Kose-Uuemõisat. Muudatus järgmine: Tööpäevadel kell 22.30 Koselt Tallinna väljuv buss sõidab läbi Kose-Uuemõisa ja nädalavahetusel...  Loe edasi »

02.08.2021 Paunküla Heaolukeskuse tervise- ja suusaradadega piirneva riigimetsa metsatööde plaanid
28.04.2021 Navicupi abil Kose valda avastama
04.12.2018 REGISTREERI END KOSE VALLA ELANIKUKS!

15.10.2021 Hääletamissedelite ülelugemine Kose valla valimiskomisjoni poolt

Hääletamissedelite ülelugemist alustab Kose valla valimiskomisjon 18. oktoobril 2021 kell 10.00 Kose vallamajas (Hariduse tn 1 Kose alevik Kose vald) teise korruse saalis.  Loe edasi »

15.10.2021 Eelarvestrateegia aastateks 2022-2025
15.10.2021 HEA AVALIK RUUM Kose ja Sõmeru keskusalade arhitektuurivõistluste tutvustusõhtu. Kose keskus.
12.10.2021 Töökuulutus - õppejuht
05.10.2021 Mammograafiabuss Kosel
04.10.2021 20.10 kuulmisbuss Kose Päevakeskuses
04.10.2021 Naistearst Maike Parve vastuvõtud Kose Tervisekeskuses jätkuvad
01.10.2021 Töökuulutus - lasteaiaõpetaja abi ja abiõpetaja
27.09.2021 Bussiajad Ravila ja Habaja alevikest kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel
24.09.2021 Algasid Kose ja Sõmeru keskuste arhitektuurivõistlused
22.09.2021 Huvihariduse ja huvitegevuse toetus paljulapselistele ja vähekindlustatud peredele 2021/2022 õppeaastaks
22.09.2021 Esita Harjumaa aasta tegija 2021 kandidaate
20.09.2021 Taotlus kompostri toetusega soetamiseks
17.09.2021 Jäätmepunkt kolib Põllu tn 10a
16.09.2021 Paunkula Heaolukeskuse tervise-ja suusarajadega piirnevas riigimetsas plaanitavatele metsatöödele saabunud ettepanekute avalikustamisest ja ettepanekute alusel koostatud metsa majandamise projekt
16.09.2021 Nabala-Tuhala looduskaitseala kaitsekorralduskava
10.09.2021 Kose valla volikogu kandidaatide registreerimisnumbrid
09.09.2021 Muudatused K10 ja K3 liinil ja Vaida-Kose suuna sõiduplaan alates 13.09
08.09.2021 Oru allee puuhooldusplaan
01.09.2021 Veel saab taotleda esimesse klassi mineva lapse toetust
19.08.2021 Planeeritud teetööd
19.08.2021 Kose valla siseliinid alates 1.09
06.08.2021 Raamatukogud abistavad Covid digitõendi loomisel, alla laadimisel ja printimisel
19.07.2021 Kose lasteaia ja spordirajaiste detailplaneeringu avalik väljapanek
28.06.2021 Kose aleviku Pirita jõe äärne mänguväljak saab täiendust välijõusaali seadmete näol


     Vaata kõiki üritusi
Taotluste ja avalduste esitamine

 

KSH ja DP teated

« Tagasi

Kesk tn 27 katastriüksuse ja Kesk tänava maa-ala detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 12.10.2021 korraldusega nr 747 algatada Kose-Uuemõisa alevikus asuva Kesk tn 27 katastriüksuse ja Kesk tänava maa-ala detailplaneeringu. BHG Finance OÜ (registrikood 11880562) esitas 28.09.2021 avalduse (registreeritud dokumendiregistris 28.09.2021 nr 7-1.2/1659 all) detailplaneeringu algatamiseks Kose-Uuemõisa alevikus asuval Kesk tn 27 katastriüksusel. Planeeritava ala pindala on ca 10400 m2 ning see hõlmab Kesk tn 27 (katastritunnus 33701:002:0978) ja Kesk tänav (katastritunnus 33801:001:0565, osaliselt) katastriüksust. Kesk tänava osas kehtib Välja ja Kesk tänava ristmikuala detailplaneering, mis on kehtestatud Kose Vallavalitsuse 20.07.1998 korraldusega nr 265. Detailplaneeringu eesmärk on maakasutuse sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse määramine kortermaja püstitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringuga lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Kose valla üldplaneeringu kohaselt on planeeritava ala puhul tegemist tiheasustusalaga, kus on ehitusloakohustusliku hoone püstitamisel detailplaneeringu koostamise kohustus. Tiheasustusalad on üldplaneeringu mõistes valla territooriumi osad, kus ruumiline planeerimine järgib kompaktsele hoonestusalale omaseid põhimõtteid – hooned paiknevad/rajatakse üksteisele lähedale (kompaktselt), hoonestatud alad liidetakse üldjuhul ühiste tehnovõrkudega, juurdepääsuks rajatakse sidus ja naaberalade vajadusi arvestav teedevõrk jne. Üldplaneeringuga on määratud maakasutuse juhtotstarbeks kaubandus-, teenindus- ja büroohoone ning korterelamu maa-ala. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Kose valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu koostamise raames tuleb koostada Kesk tn 27 katastriüksuse ulatuses ehitusgeoloogiline uuring, sest katastriüksusel on varasemalt paiknenud masuudihoidla (ehitisregistri kood 116035614) ning lammutuse järgselt on katastriüksus suures ulatuses tagasitäidetud pinnasega. Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Kose Vallavalitsus ning koostaja on OÜ Hendrikson & Ko. Korralduse ja korralduse lisaga (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda digitaalselt EVALD rakenduses, Kose valla dokumendiregistris ja Ametlikes Teadaannetes.

Küsimused ja täiendav info: Enelin Alter, enelin.alter@kosevald.ee, 6339325.


Valla statistika

Rahvaarv: 7281
Pindala: 532,85 km²
Suurim asula: Kose (2096)
Koole: 4