28.04.2021 Navicupi abil Kose valda avastama

2020. aastal sõlmiti koostöökokkulepe, millega Kose vald liitus Navicup kaardirakendusega „Harjumaa sportlik vaba aeg". Kaardirakendusega on tänaseks liitunud Jõelähtme, Rae, Viimsi, Raasiku ja Kose vald. Liitumise osas on huvi üles näidanud ka An...  Loe edasi »

04.12.2018 REGISTREERI END KOSE VALLA ELANIKUKS!

02.12.2021 Kose Vallavalitsus ootab meeskonda MAAKORRALDAJAT

Kose Vallavalitsus ootab meeskonda MAAKORRALDAJAT Sinu põhiülesandeks on maaga seonduvate toimingute korraldamine ja maaküsimuste lahendamine, vallavalitsuse ja volikogu õigusaktide ettevalmistamine. Meie ootused Sinule: Haridus, mis toetab edukat...  Loe edasi »

01.12.2021 Kose Lasteaed töökuulutus - sekretär
26.11.2021 Kandidaatide esitamine HOLMERi ja maakonna teenetemärgiga tunnustamiseks
26.11.2021 1.12 muudatused Kose liinide sõiduplaanides
26.11.2021 22. novembrist - 5. detsembrini toimub taas romusõidukite kogumise kampaania
23.11.2021 Kose Vallavalitsus kuulutab välja konkursi vallasõbralikumate ettevõtete kandidaatide leidmiseks
23.11.2021 Kose Vallavalitsus kuulutab välja Kose valla aukodaniku ja teeneteplaatide esitamise konkursi
23.11.2021 „Särav tegu“ või „Särav tegija“ ja „Särav Noor“
23.11.2021 Töökuulutus - abivallavanem
22.11.2021 Alates 1. detsembrist bussiliikluses muudatused
22.11.2021 Volikogu esimees, vallavanem ja komisjonide esimehed paigas
17.11.2021 2021. aasta sporditeo nominendid
11.11.2021 Peremehetu ehitis
11.11.2021 Kose Vallavolikogu esimehe valimine
04.11.2021 Kose Vallavalitsus võtab tööle hooldustöölise
03.11.2021 Valime 2021. aasta kultuuriteo ja sporditeo
27.10.2021 Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool kuulutab välja konkursi ÕPPEJUHI ametikohale
27.10.2021 Alates 1. novembrist 2021 on Kose Teataja piirkonna ajakirjanik Ain Alvela
25.10.2021 Kehtivad piirangud
21.10.2021 Kose Raamatukogust saab laenata raamatuid kontaktivabalt
18.10.2021 KOV valimistulemuste protokoll
15.10.2021 Eelarvestrateegia aastateks 2022-2025
15.10.2021 HEA AVALIK RUUM Kose ja Sõmeru keskusalade arhitektuurivõistluste tutvustusõhtu. Kose keskus.
04.10.2021 Naistearst Maike Parve vastuvõtud Kose Tervisekeskuses jätkuvad
24.09.2021 Algasid Kose ja Sõmeru keskuste arhitektuurivõistlused


     Vaata kõiki üritusi
Taotluste ja avalduste esitamine

 

KSH ja DP teated

« Tagasi

Ardu alevikus asuva Veehoidla tee 12 katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 11.11.2021 korraldusega nr 816 algatada Ardu alevikus asuva Veehoidla tee 12 katastriüksuse detailplaneeringu. Ele Metsalu esitas 04.11.2021 avalduse detailplaneeringu algatamiseks Ardu alevikus asuval Veehoidla tee 12 katastriüksusel. Planeeritava ala pindala on ca 0,7 ha ning see hõlmab Veehoidla tee 12 (katastritunnus 36302:002:0464), osaliselt Aasa (katastritunnus 36302:002:0472) ja osaliselt Veehoidla tee 7 (katastritunnus 33801:001:0242) katastriüksust. Veehoidla tee 12 katastriüksuse igakordse omaniku kasuks on kantud reaalservituut Aasa katastriüksusele, mistõttu on Aasa katastriüksus osaliselt hõlmatud planeeritavasse alasse. Sõiduteeservituut on tähtajatu ja tasuta. Detailplaneeringu eesmärk on maakasutuse sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete püstitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringuga lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsule, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Kose valla üldplaneeringu kohaselt on planeeritava ala puhul tegemist osaliselt tiheasustusalaga, kus on ehitusloakohustusliku hoone püstitamisel detailplaneeringu koostamise kohustus. Maakasutuse juhtotstarve on väikeelamu maa-ala. Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Kose Vallavalitsus ning koostaja on PAABOR PROJEKT OÜ. Detailplaneeringut algatades uuringute ja analüüside tegemise vajadus puudub. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Kose valla üldplaneeringuga. Korralduse ja korralduse lisaga (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda digitaalselt EVALD rakenduses ja Kose valla dokumendiregistris.

Küsimused ja täiendav info: Enelin Alter, enelin.alter@kosevald.ee, 6339325.


Valla statistika

Rahvaarv: 7281
Pindala: 532,85 km²
Suurim asula: Kose (2096)
Koole: 4