Sotsiaaltoetusi makstakse Kose vallas elavale vähekindlustatud isikule või perekonnale tema toimetuleku soodustamiseks ja parandamiseks, kattes osaliselt hädavajalikke kulusid, mida ei hüvitata teiste riiklike või kohalike toetuste või teenustega.

Sotsiaaltoetuse taotlemiseks tekib õigus, kui üksi elava isiku või leibkonna netosissetulek ühe pereliikme kohta on pärast eluasemekulude tasumist väiksem kui kahekordne riiklik toimetulekupiir.

Üldhariduskooli toiduraha toetus

Toetuse määramisel vabastatakse vanem lapse toiduraha tasumisest 100% ulatuses.

Taotlus toiduraha tasumisest vabastuse saamiseks esitatakse üldjuhul septembris ja jaanuaris, hiljemalt vastava kuu 15. kuupäevaks ning toetus määratakse korraga üheks perioodiks – septembrist detsembrini, jaanuarist juunini.

Pärast 15. kuupäeva esitatud taotluses ei saa taotleda toetust jooksva kuu eest.

Õigusaktid

Kontakt

Sotsiaalosakond
Sotsiaaltöö vanemspetsialist
Merje Villems
tel 633 9328, 5308 0355
merje.villems@kosevald.ee