Tervisetoetus

Toetust võivad taotleda Kose vallas elavad vähekindlustatud isikud meditsiiniliselt põhjendatud abivahendi soetamise või rentimise, ravi- või rehabilitatsiooniteenuse, retseptiravimite kulude, meditsiinilise transporditeenuse kulude osaliseks hüvitamiseks või erandjuhul muude tervise taastamiseks oluliste kulutuste hüvitamiseks.

Toetuse taotlemisel tuleb taotlusele lisada kuludokument, kus on märgitud, kellele ja mille eest on arve esitatud või kellele retseptiravim väljastatud.

Toetuse maksmisel kompenseeritakse üldjuhul kuni 75% tehtud kulutustest va meditsiiniline transporditeenus.

Meditsiinilise transporditeenuse kompenseerimisel rakendatakse sotsiaaltransporditeenusele vallavalitsuse poolt kehtestatud hinda.

Toetust saab taotleda tagasiulatuvalt, kuid mitte varasemate kui taotluse esitamise kuupäevale eelnenud nelja kuu kulutuste kompenseerimiseks.

Toetuse suurus on kuni 400 eurot aastas.

 

Õigusaktid

Kontakt

Sotsiaalosakond
Sotsiaaltöö vanemspetsialist
Merje Villems
tel 633 9328, 5308 0355
merje.villems@kosevald.ee