Tähtsamad telefoninumbrid

Üldine häirekeskuse tasuta number: 112 

 

Ohvriabi kriisitelefon 116006
Kaie Nurmsalu 58669860
kaie.nurmsalu@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

Politsei 

Vastuvõtt kokkuleppel

Piirkonnapolitseinik Kristel Talv 6124658, 53093904, kristel.talv@politsei.ee
Noorsoopolitseinik Eleri Kontkar 6124658, 56660840, eleri.kontkar@politsei.ee
Piirkonnavanem Ivo Roosimägi 6124637, 5229016, ivo.roosimagi@politsei.ee

 

Põhja-Eesti Päästekeskuse Kose Tugikomando komandopealik 

Telefon: 6061 355

 

Elektririkked

Eesti Energia telefon 1343

 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni avariidest teatamine endise Kose valla territooriumil:
OÜ Kose Vesi
Telefon: 53 320 446

Endise Kõue valla territooriumil vee, kanalisatsiooni ja soojamajandusega tegeleb SA Kõue Varahaldus. Tel 608 3343, 513 2793

 

Kose ja Tuhala kalmistu
Telefon 5113794

 
Sihtasutus Kõue Varahaldus
608 3343, 513 2793
 
Paunküla Hooldekeskus
6 717 723
 
Priit Koppel´i Kose loomakliinik
5662 8229, 603 6660
 
Atesteeritud korstnapühkija ja 4. taseme potsepp 
Urmas Jõffert, telefon 56 67 67 67
 
Fekaalivedu ning septikute tühjendust pakkuvad ettevõtjad

1) Radix Transport OÜ transport@radix.ee tel 564 84864
2) Olavi Vestel FIE tel 5202785
3) FIE Herkki Roosenbaum tel 5114830

Korvtõstuk
1) Kuni 22 m, Comander OÜ, Kristo Saarmas 56602058

Ehitus- ja lammutusjäätmete vedu multilift konteineritega
1) Radix Transport OÜ transport@radix.ee tel 56 48 4864