Kaasrahastusega projektid

KOV infosüsteemide ISKE nõuetega vastavusse viimine

 

Kose Vallavalitsus osaleb projektipartnerina Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest rahastatavas Rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskuse projektis "KOV infosüsteemide ISKE nõuetega vastavusse viimine". Viide dokumendile, kus on täpsem projektiinfo: https://www.rmit.ee/sites/default/files/rahandusministeeriumi-infotehnoloogiakeskuse-projekte-toetab-euroopa-liit.pdf

 

Kose ujula kaasajastamine, tervise- ja lastebasseini ehitamine


Elluviimise aeg: 2016 - 2018
Toetuse summa: 80 000 eurot (toetatud Ida-Harju Koostöökoja strateegia meetmest 1 Elukeskkonna arendamine)
Kogumaksumus: 439 961 eurot

Projekti eesmärk: Projekti tulemusena on Kose valla elanike jaoks paranenud ujulakompleksi teenuste kvaliteet ja suurenenud teenuste hulk. Kose spordimaja konkurentsivõime on tõusnud ja külastajate arv on kasvanud. 
Tulemused: Projekti raames renoveeriti Kose ujula suure basseini ala, lammutati tribüünid ning rajati juurde tervise- ja lastebassein. Projekti tulemusel on Kose ujula suur bassein on kaasajastatud ja vastab ujulale kehtestatud normidele (tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele). Basseini on paigaldatud ka tõstemehhanism erivajadustega inimestele. Rajatud 2 lisabasseini annavad paremad võimalused pakkuda väikelastele ujumisõpetust, saab läbi viia
ravivõimlemist ja -protseduure ning laiemalt on külastajatele võimalik pakkuda lõõgastusteenust. Projekti tulemusena saab ujulat külastada kogu perega, eelkõige koos väikelastega. Kokkuvõttes loob paranenud infrastruktuur, teenuste hulk ja kvaliteet eeldused külastuste arvu suurenemiseks ning loob võimaluse ujula külastamiseks ka sihtgruppidele, kellele see seni raskendatud oli.
 

 

Kose-Kose-Uuemõisa kergliiklustee rajamine (EU50078)

 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus toetab meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" raames Kose-Kose-Uuemõisa kergliiklustee rajamist 629 461,55 euroga. Vastavalt riigihanke tulemusele on ehitajaks AS TREV-2 Grupp. Hankelepingu kogumaksumus on 727 867,20 eurot.

Projekti eesmärk on Kose ja Kose-Uuemõisa piirkonna elukeskkonna kvaliteedi parandamine ja keskus-tagamaa vahel parema ühendusvõimaluse loomine. Kergliiklustee rajamisega eraldatakse jalgsi- ja jalgrattaliiklus maanteeliiklusest, mille tulemusena suureneb liiklusohutus. Projekti raames ehitatakse 3,64 km kergliiklusteed.
Projekti toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

 

Kose-Uuemõisa aleviku soojustorustiku rekonstrueerimistööd

 

Käesoleva aasta aprillis esitas OÜ Kose Vesi Sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi SA KIK) toetustaotluse Kose-Uuemõisa aleviku soojustorustiku kaasrahastamiseks.

Suve keskel saadigi SAst KIK positiivne rahastusotsus, mille järel viidi läbi ehitaja ja omanikujärelvalve leidmiseks hanked.

Ehitajaks osutus AS EG Ehitus, kellega sõlmiti 11.septembril 2017 ehituse töövõtuleping.

Ehitusjärelvalvet hakkab läbi viima AS Infragate Eesti.

Aleviku soojustorustiku rekonstrueerimise ehitustööd toimuvad 2017 aasta sügisel Kesk tänaval Tiigi tänava ristmikul ja Kesk 1 ja Kesk 5 kinnistutel, mille käigus asendatakse 220 meetrit maapealset trassi eelisoleeritud maaaluse torustikuga. 2018 aasta suvel rajatakse 190 meetrit Kesk tänaval kinnistu Kesk 17 juures ja kinnistutel Kesk 15, Kesk 15b, Kesk17, millega luuakse uued liitusmisvõimalused 3 kinnistule sh külakeskusele.

Tööde kogumaksumus on 128390 eurot. Tööd peavad olema lõpetatud 2018. aasta augustikuu lõpuks.

Kindlasti tekitavad kõik eelpool kirjeldatud ehitustööd Kose-Uuemõisa aleviku elanike jaoks ebamugavusi – müra, tolm, pori, tänavate ajutised sulgemised. Need on probleemid, mis kahjuks paratamatult selliste töödega kaasnevad.  Vabandame nende ebameeldivuste pärast juba ette ning palume aleviku elanikelt mõistvat suhtumist.

Vastused oma konkreetsetele üleskerkinud küsimustele võib esitada ka OÜle Kose Vesi helistades klienditeeninduse üldtelefonile 67 51 264 või saates e-kirja aadressile info@kosevesi.ee.