Põhimäärused

Kose vald ja omavalitsus

 

Sotsiaal ja tervishoid

 

Haridus

Lasteaiad

Koolid

Huvikoolid

Noorsootöö

 

Kultuur ja sport

  • Kose Spordimaja põhimäärus (Kose Vallavolikogu määrus 29.03.2001 nr 12)

Külakeskused