Ehitus- ja planeerimisalased õigusaktid

Arengukavad

 

Üldplaneeringud

Detailplaneeringud

Avalduste vormid (täidetavad pdf) on kättesaadavad SIIT.

Kaevetööd

Teed ja tänavad