Nõustamisteenused omastehooldajatele

Teenust osutab Kose Päevakeskus.

Teenuse eesmärk on nõustada inimesi, kellel on tekkinud olukord kus lähedane vajab hooldust ja abi igapäevaste elutoimingutega hakkama saamisel. Pereliikme hooldusvajadus toob kaasa lähedaste uue tööjaotuse ja suurendab vastutust, omastehooldus lisab uusi tegevusi, abistamist ja järelevalvet, hooldustoiminguid, abi- ja hooldusvahendite kasutamist ja eeldab koostööd erinevate asjatundjatega nii sotsiaal- kui tervishoiuvaldkonnast. Vajalike oskuste ja teadmiste tarbeks ning olemasolevate sotsiaal- ja tervishoiuteenuste seas orienteerumiseks ongi mõeldud nõustamisteenus omastehooldajale.

Kontakt

Sotsiaalosakond
Sotsiaalnõunik
Merike Pihla
tel 633 9327
merike.pihla@kosevald.ee

Kose Päevakeskus
Juhataja
Claire Miljukova
tel 675 6202, 5308 4423
claire@kose.ee