Matusetoetus

Toetust makstakse Kose valla elaniku surma korral matuse korraldajale.
 
Toetuse taotlemiseks esitatakse ametiasutusele taotlus.
 
Toetuse suuruse määramisel lähtutakse isiku surmakuupäeval kehtivast toetuse määrast.
 
Toetust ei maksta, kui isiku tuhastamise või matuse korraldamisega seotud kulud kattis Kose vald.
 

Toetuse suurus on 250 eurot.

Õigusaktid

Kontakt

Sotsiaalosakond
Sotsiaaltöö vanemspetsialist
Merje Villems
tel 633 9328, 5308 0355
merje.villems@kosevald.ee