Lemmikloomad

Kose vallas reguleerib koerte ja kasside pidamist Koerte ja kasside pidamise eeskiri ning teiste loomade pidamise kohta on nõuded Kose valla heakorraeeskirjas.

Vastavalt eeskirjale peavad Kose valla koerad ja kassid olema märgistatud (soovitavalt kiibistatud).

Kiip tuleb registreerida lemmikloomaregistris või eesti.ee portaalis.

Kui registreerimise võimalused isikul endal puuduvad võib alati paluda abi loomaarstilt või valla töötajalt.

Lemmikloomaregistrisse otselink www.llr.ee/e-teenindus

 

Koera on lubatud pidada õues piiratud territooriumil või kinnises ruumis selle omaniku loal või muu õigustatud isiku nõusolekul.
Territoorium peab olema piiratud nii, et koer sealt omal tahtel välja ei pääseks. Loomapidaja peab välistama oma koera ärajooksmise ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimaluse.
Loomaomanik peab tagama, et tema kass ei häiri ega ohusta teisi isikuid ega kahjusta nende vara.
Loomapidamine ei tohi häirida, kahjustada ega ohustada inimesi, vara või teisi loomi.
Looma tohib viia avalikku kohta jalutusrihma otsas või kandevahendis, mis ei ohusta tema tervist ja millest ta omal tahtel välja ei pääse, tagades kaaskodanike ja teiste loomade ohutuse.
Loomapidaja peab tagama järelevalve käitumise poolest agressiivse ja ohtliku koera üle, kes peab avalikus kohas viibimisel kandma suukorvi.

 

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Nähes hulkuvat looma, teavita sellest valda tel 5099994.

 

Vastavalt MTÜ Loomade Hoiupaik sõlmitud lepingule toimetatakse hulkuvad loomad hoiupaika Viljandi mnt 24D.
Hoiupaik on avatud T-R 14.00-18:30; L-P 12.00-16.00. Koduleht http://www.loomadehoiupaik.ee.