Sotsiaaltoetusi makstakse Kose vallas elavale vähekindlustatud isikule või perekonnale tema toimetuleku soodustamiseks ja parandamiseks, kattes osaliselt hädavajalikke kulusid, mida ei hüvitata teiste riiklike või kohalike toetuste või teenustega.

Sotsiaaltoetuse taotlemiseks tekib õigus, kui üksi elava isiku või leibkonna netosissetulek ühe pereliikme kohta on pärast eluasemekulude tasumist väiksem kui kahekordne riiklik toimetulekupiir.

Lastelaagri toetus

Toetuse taotlemisel tuleb taotlusele lisada laagri arve või laagri korraldaja teatis, kus on märgitud laagri nimi, laagri toimumise aeg ja maksumus ning laagris osaleva lapse nimi.

Toetuse maksmisel kompenseeritakse kuni 50% laagri maksumusest, kolme ja enama lapsega peredele kuni 75%, kuid mitte rohkem kui volikogu kehtestatud määras.

Toetust saab taotleda tagasiulatuvalt, kuid mitte varasemate kui taotluse esitamise kuupäevale eelnenud nelja kuu kulutuste kompenseerimiseks.

Toetuse suurus on kuni 150 eurot aastas lapse kohta.

Õigusaktid

Kontakt

Sotsiaalosakond
Sotsiaaltöö vanemspetsialist
Merje Villems
tel 633 9328, 5308 0355
merje.villems@kosevald.ee