Kultuuritegu 2022

Kollektiiv/sündmus

Esindaja/Korraldaja

Tutvustus

Rahvusvahelise muusikapäeva sündmused Kose

Kose Kultuurikeskus

Igal aasta 1.oktoobril pakub Kose kultuurikeskus rahvusvahelise muusikapäeva raames heal tasemel sündmusi, mistõttu on aastate jooksul Kose kultuurikeskuse saalist käinud läbi väga erinevad esinejad.  On pakutud nii väärtfilme, muusikafilme kui ka klassikalise muusika ja popmuusika kontserdeid. Tavaliselt on kontsert olnud tasuta või väikese piletihinnaga.

2015 film "Arvo Pärt-isegi kui ma kõik kaotan"
koolilastele ja vallarahvale
2016 pianist Peep Lassmann
2017 kontsert Noorte Hääl: Raiko Raalik (bass), Mehis Tiits (tenor), Siim Selis (klaver)
2018 Maria Veretenina(sopran), Kristi Mühling (kannel), Jelena Ossipova (kitarr)
2019 pianist Joonatan Jürgenson
2020 Helin-Mari Arder ja Teet Raik
2021 Karl-Erik Taukar Band
2022 Kose Huvikooli muusikaosakonna kontsert ning muusikafilm "Elvis"

Varjendimatkad

Kose kultuurikeskus

Kui ülemaailmne koroona laine peatas kultuurilise tegevuse, hakati Kose kultuurikeskuses  mõtlema matkade ja erinevate sündmuste peale väljaspool kultuurikeskust.
Väga populaarseks said laternamatkad  ENS- aegsesse valitsuse varjendisse endise Kose kutsekeskkooli all.
Matkajuhiks on ajaloolane Ly Renter, kes põnevalt tutvustab Kose varjendi lugu.
Kuna varjendis on kitsad koridorid, siis inimeste hulk varjendus on piiratud ja alati on matkale piletid välja müüdud.
2022 aastal on jõutud korraldada 6 matka.

Kose valla isetegijate jõuluturg

Kose kultuurikeskus

Peale paari koroona-aastat sai kultuurikeskus võimaluse korraldada suur ja rahvarohke sündmus.
Kose valla isetegijate jõuluturul löövad kaasa väga paljud Kose valla kogukonnad, asutused ja inimesed.

Jõuluturgu on korraldatud üle 10 aasta, jõuluturu algatajad ja iga-aastased kaaskorraldajad on Margit Mikk ja Tiia Rodi.

Muusikaaed

Kose huvikooli ja noortekeskuse ühisprojekt

Kose noortekeskuse ja huvikooli juures vahelisel alal avati 7. mail muusikaaed, mille külastajad saavad teha erinevaid eksperimente helidega, rütmidega ja tunnetada erinevaid muusikaelamusi.  Kose huvikooli ja Kose noortekeskuse ühisprojekt pakub rõõmu ja elevust igale vanuserühmale lastest eakateni. Igal hommikul võib Kose muusikaaias näha koolilapsi enne kooli minekut instrumentidel "hommikuäratust " tegemas, peale koolipäeva on samuti muusikaaed lapsi täis. Päeval käivad lasteaialapsed ning noored emad oma pisipõnnidega muusikaliste helide saatel aega veetmas.

 Noortepäeva läbiviimine Kose kihelkonnapäevade raames

Kose kogudus ja Kose noortekeskus koostöös

Noortepäev on traditsiooniline sündmus värvikirevas kihelkonnapäevade sündmustekavas.

Ardu alevikuseltsi ja Ardu noortekeksuse ühistegemised 2022 aastal

Ardu alevikuselts ja noortekeskus koostöös

Uisuväljaku rajamine Ardusse ja uisudisko (jaanuaris) ning mahe muusikaõhtu noortekohvikuga (augustis). Isadepäeva korraldamine alevikus koostöös alevikuselts-noortekeskus-kool (November) .

Ühisüritused Habajal

Habaja külade selts ning Habaja noortekeskus

Maal elamise päeva korraldamine, helkuripuu paigutamine Habaja bussipeatusesse. Habaja raamatukogu ja Habaja noortekeksuse koostöös läbi viidud  projekt "Kirjanduslik koolivaheaeg", mis pakkus palju lugemisrõõmu ning andis võimaluse tutvuda kirjanike loominguga erinevates keskkondades, raamatukoguöö ning noortele õppekäik Haapsallu Iloni imedemaale (oktoobri koolivaheaeg).

Projekt "Noored köögis"

 

„Noored köögis" raames on Kosel toimetanud pop-up kohvik, mis on kevadest sügiseni osa võtnud pea igast Kose valla üritusest. Kohvikus müüakse retronõudest. 

 "Üle küla festival"

Oru külakeskus, TRE

„Üle küla festival"  ühendas ägedad esinejad ja valgusšõu, lisaks on kohal kaupmehed. Peeti 6.-7. augustil 2022 Harjumaal Kose vallas Oru mõisa pargis.

Vaino Napi raamatu "Kilde Kose kihelkonnast"
väljaandmine

Kose kihelkonnamuuseum, MTÜ Valitsuse varjend

Vaino Napi raamat "Kilde Kose kihelkonnast" jäädvustab pärandit ja tutvustab meid ka väljaspool meie kihelkonda.

Kose kihelkonnapäevad

Kose kogudus

Kõige ulatuslikum sündmus (järjepidevalt toimunud juba aastaid), mis kaasab erinevaid kogukondi ja kultuuritegijaid: sel aastal olid kaasatud aasta küla Viskla, näitemänguselts Kikerdised, Kortsutaltsutajad, hooldekodu „Kose Kodu", Kose avatud noortekeskus, rühmitus „Kose murdmatud kunstnikud" ning Kose kihelkonna muuseum.

Etendus "Minu elu lavalaudadel", mis põhineb Roosa Nurga mälestustele

Kose näiteselts "Kikerdis"

Kes oli Roosa Nurk Jakobson? Ta oli Kose inimene - MAA SOOL, nagu vanasti öeldi. Ta armastas teatrit niivõrd, et käis edasi-tagasi jalgsi 50 km, et näha Tallinnas "Estonias" etendust "Silva". Paljud vanemaealised mäletavad teda juuksurina ja koorilauljana. Kes teeb, see jõuab - ütleb vanasõna. Ja Roosa jõudis oma pikal eluteel tõesti palju teha. See etendus on pühendatud kõikidele kunagistele Kose valla kultuuri ja seltsielu edendajatele, sest kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta.
Etenduse dramatiseeris ja lavastas Maie Matvei. Roosa osas Merike Veinberg ja Kristel Kook-Aljas, kõrvalosades Katrin Lilleberg ja Ellen Salupõld. Audio-visuaal, heli Andres Õis. Kostüümid Astrid Lusti. Konsultant Marju Verk.

Isetehtud jõulupuude konkurss

Kolu küla Selts

Konkurssi on tehtud juba 3.aastat ja juba teist aastat on see ka üle-vallaline;

Korraldusse on kaasatud palju inimesi, lisaks osalejad üle valla. Ürituse ettevalmistused algavad juba jaanuaris (näiteks praepannide, pudelite või piimapakkide- kogumiskampaania järgmise kuuse jaoks).

Sündmuse kõlapind ulatus väljapoole Kose valla piire juba eelmisel aastal, kui Maaleht sellest artikli kirjutas. Sotsiaalmeedia aitas idee üle maailma laiali kanda, sest hääli oma lemmiku poolt laekus nii Eestist kui muuhulgas ka Soomest, Rootsist, Saksamaalt, Inglismaalt, Ameerika Ühendriikidest ja Brasiiliast.

Kose vallas ei ole enam vist ühtegi inimest, ei noor ega vana, kes isetehtud jõulupuude konkurssist pole kuulnud, kaasa mõelnud või osa võtnud!

Kolmekuningapäev ehk kuuskede põletamine Kose-Uuemõisas, 6. jaanuar 

  

Segarahtavantsurühm KAPAK

Juba 15. korda peeti kolmekuningapäeval Kose-Uuemõisas jõulukuuskede põletamise üritust, mille raames kohalik rahvas koguneb kokku, tantsib ning avaldab oma töö teinud jõulukuuskedele viimast austust. 

Näitus "Kose vald 30" koostamine, avamine toimus 16. jaanuar

Kose kihelkonna muuseum/ Marju Verk

Näitus "Kose vald 30" on ülevaatlik näitus Kose valla erinevate valdkondade tegemistest ja arengutest viimase 30 aasta jooksul.

Kose valla looduskuu, aprill 2022

Oru külakeskus

Erinevad sündmused looduskuul. 2022 aastal oli looduskuu pühendatud Kose valla 30 aastapäevale.

Raamatukogude aasta sündmused valla raamatukogudes

Kose raamatukogu

2022 on raamatukogude aasta. Kose valla raamatukogudes on toimunud hulgaliselt erinevaid üritusi tähistamaks vääriliselt seda aastat. Raamatukogude olulisuse rõhutamiseks on korraldatud nii raamatunäituseid kui ka suulisi üritusi. Peatähelepanu on pööratud kirjanduslikele sündmustele ehk kohtumistele kirjanikega, kohtumisi on olnud nii täiskasvanutele kui ka lastele.
Emakeelepäevadel on saanud traditsiooniks, et raamatukogud kutsuvad koolidesse külla kirjanikke. Raamatukogud aitavad sisustada laste koolivaheaegu.
On korraldatud raamatukohvikuid, kohtumisi koduloolistel teemadel, osaletud koostööprojektides kohalike asutustega, kelle hulka kuuluvad niinoortekeskused, eakate ühendused, koolid, lasteaiad kui kultuuriasutused.
Raamatukogude juures käivad koos kirjandushuvilised, olgu siis need lapsed või täiskasvanud.
``Kose kutsub külla`` raames korraldas Kose raamatukogu õueraamatukogu, kus tutvustati raamatukogudes pakutavaid teenuseid, toimus tasuta raamatulaat. Kõik raamatukogud kui aktiivsed kogukonna liikmed osalesid Maal elamise päeval.
Raamatukogudes pakutavad teenused – raamatute, ajakirjade ja ajalehtede laenutamine, päringutele vastamine, lugemissoovituste jagamine, koduteenindus, näituste ja kirjanduslike kohtumiste korraldamine on kasutajatele tasuta.

Kose valla laulu- ja tantsupidu "Juured mullas"

Kose vallavalitsus

Kose  laulupäevade korraldamise  traditsiooni algus ulatub 100 aasta taha. Kose vallas on rohkesti laulu- ja tantsukollektiive ning laulu- ja tantsupidu on kõrgetasemeline kultuurisündmus, mis liidab  üheks ning pakub  rõõmu nii lauljatele, tantsijatele, pillimestele kui pealtvaatajajatele.

Keskkonnakunsti sümpoosion , 29.-30. juulil

TAKKK kunstikeskus

2022. aasta TAKKK rahvusvaheline keskkonnakunsti sümpoosion tutvustas keskkonnakunsti võimalusi ja suutlikkust kirjeldada inimese ja keskkonna vahelisi suhteid.

Sümpoosioni vältel lõid Eesti, Šveitsi ja Türgi kunstnikud keskkonnast inspireeritud taiesed, mida eksponeeriti Kohila ja Tammiku tööstusmaastikel.
Kunstiteosed pakkusid publikule võimalust (taas) tundma õppida, meenutada ja väärtustada piirkonna ajalugu ning saada osa tööstusmaastike taaselustamisest.

Kose-Uemõisa tantsuklubi avapidu

Kose-Uuemõisa külakeskus ja pilliklubi

22. oktoobril ehk Eestimaa rahvamajadepäeval peetud Kose-Uemõisa tantsuklubi avapidu on algatus, mille viisid ellu  Kose-Uuemõisa külakeskus koos pilliklubiga.

Naisrahvatantsurühm „Kirilind" 50. juubeli kontsert-etendus
„Teekond nimega NAINE"

Kose Kultuurikeskus Imeline teekond läbi viie aastakümne. Elurada neiust vanaemani, see ongi meie tantsijate elude lugu. Kontsertetendusel vahetekstid tantsijatelt ja emotsionaalsed tantsud läbi erinevate aastakümnete