Kultuurikollektiivid

Kollektiiv Ringi päev ja aeg Kokkusaamiskoht Juhendaja Kontakt
Kose pasunakoor N 18.00-20.00 Kose Kultuurikeskus Kaili Pern 58459505
Kose noorte puhkpilliorkester R 13.00-15.00 Kose Kultuurikeskus Olev Roosa 53307099
Laulukollektiivid
Kuivajõe Meeskoor K 19.00-20.30 Kose-Uuemõisa Külakeskus Sandra Nikitin 55643882
Naiskoor „Meelika" K 18.30-20.45 Kose Gümnaasium Teele Utt 5128618
Kose Kammerkoor P 17.00-19.00 Kose Gümnaasiumi muusikaklass Heli Sepp 55590076
Kose valla naiskoor „Krõõt" E 19.00-21.00 Kose Kultuurikeskus Tiina Steinberg 5296880
Tantsukollektiivid
Laulu- ja tantsuansambel „Üllatus" 1x nädalas liikuval tööpäeva õhtul 18.00-22.00 Ardus, Kesk tee 6 Marika Leppik 5234746
Oru segarahvatantsurühm T 20.00-21.30
N 20.30-22.00
Oru Külakeskus Maarika Tuttelberg 5145719
Oru naisrahvatantsurühm N 19.00-20.30 Oru Külakeskus Maarika Tuttelberg 5145719
Segarahvatantsurühm "Kapak" T ja N 20.00-22.00 Kose-Uuemõisa Külakeskus Kadri Tiis 5156888

Oru Noorte segarühm

2x kuus, P 13.00-16.00

Oru Külakeskus Meeli Tõnismaa 56665 280

Naisrahvatantsu-

rühm Kose Kirilind

K 19.00-21.00

Kose Kultuurkeskuses

Kadri Tiis

5156888 

Kuivajõe naisrahvatantsu-
rühm

E 20.00-22.00

Kose-Uuemõisa Külakeskus

Maarika Tuttelberg

5145719

 

Memmede rahvatantsurühm "Murueided"

T 18.30-20.00

Kose- Uuemõisa Külakeskus

Maarika Tuttelberg

5145719

Memmede rahvatantsurühm "Madli"

E 18.30-20.00

Kose Kultuurikeskus

Malle Lambasaar

55669 338

Memmede tantsurühm "Kuldne Sügis"

P 10.00-12.00 Ardus, Kesk tee 6 Laine Koronen 56655904