Küte

Lae siit Kose valla kaugküttepiirkondade soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026

 

Vallas on neli kaugküttepiirkonda – Kose, Kose-Uuemõisa ja Ravila alevikus, mida
teenindab alates 1. juulist 2013 OÜ Kose Vesi, ja Ardu alevikus, mida teenindab SA
Kõue Varahaldus. Soojatrasside kogupikkus on 4845 m OÜ Kose Vesi haldusalas ja  1098
m  SA Kõue Varahalduse haldusalas.

1. juulist 2013 ühendati liitmise teel OÜ Kose Vesi ja U-M Soojus OÜ, mille järgselt
OÜ Kose Vesi võttis üle U-M Soojus OÜ kliendid, varad ja kohustused.  U-M Soojus OÜ
poolt 2013. aasta alguses läbi viidud riigihanke tulemusel kohustus kütteperioodi
alguseks eduka pakkumise teinud AS Pelletiküte valmis ehitama Kose, Kose-Uuemõisa ja
Ravila katlamajad. Katlamajad valmisid tähtaegselt ning kasutavad nüüd soojusenergia
tootmiseks pelletit. Vastavalt lepingule opereerib katlamaju 12 aastat AS
Pelletiküte.

Kõue Vallavalitsus taotles 2011. aastal SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt
toetust Ardu aleviku katlamaja üleviimiseks hakkepuidule. Saadud toetusega valmib
2014. aastal Ardu alevikus hakkekatlamaja. 2013. ja 2014. aastal rekonstrueeritakse
CO2 toetusega viimane osa Ardu aleviku soojatrassidest (736m).

Väiksemates asulates kasutatakse korterelamutes ja vallaasutustes lokaalkatlamajasid. Kose vallas ei ole gaasivarustust.

www.kosevesi.ee        -  Kose piirkond

SA Kõue Varahaldus  - Kõue piirkond