Küte

Lae siit Kose valla kaugküttepiirkondade soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026

 

Vallas on neli kaugküttepiirkonda – Kose, Kose-Uuemõisa ja Ravila alevik, mida
teenindab OÜ Kose Vesi ning Ardu alevik, mida teenindab SA Kõue Varahaldus.