Isikliku abistaja teenus

Teenuse eesmärk on suurendada puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist erinevates eluvaldkondades. 

Teenuse osutamisel abistatakse teenuse saajat tegevustes, mille sooritamiseks vajab isik puude tõttu füüsilist kõrvalabi, nagu abistamine liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieenitoimingutes, majapidamistöödes ja muudes toimingutes.

Teenuse vahetu osutaja tööülesannete hulka ei kuulu füüsilise abistamisega mitteseotud tegevused, nt meditsiini- ja tervishoiuteenuste, tõlketeenuste, nõustamisteenuste, juriidiliste teenuste, remondi- ja ehitusteenuste jmt osutamine.

Teenust on õigus saada isikul, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kose vallas. Isikliku abistaja teenuse saamiseks esitab teenuse taotleja vallavalitsusele kirjaliku taotluse, milles märgitakse taotleja andmed, puude liik ja raskusaste, teenuse vajaduse põhjendus.

Kontakt

Sotsiaalosakond
Sotsiaalnõunik
Merike Pihla
tel 633 9327
merike.pihla@kosevald.ee

Õigusaktid