Kose valla kolmas kaasav eelarve

* Palume ettepanekud esitada ajavahemikul 02.12.2019-06.01.2020.

* Ettepanekuid võib esitada paberkandjal Kose Vallavalitsuses, Hariduse tn 1, Kose alevik, Kose vald või elektrooniliselt kaasaveelarve@kose.ee.

* Ettepanek peab sisaldama:

1) esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadressi;

2) nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);

3) idee kirjeldust, eesmärki ja olulisust (lühike kirjeldus, millisele Kose valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Kose valla eelarvest vajalik ja oluline);

4) sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);

5) ettepaneku hinnangulist maksumust;

6) või muud olulist infot, ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, kirjeldust sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada).

https://www.kosevald.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/3SzNwdqzr5jQ/content/id/25897553

 

 

Kaasava eelarve ettepaneku vorm lae siit...

Kaasava eelarve menetlemise kord on leitav Riigiteatajast

 

Hääleta ühe ettepaneku poolt

1. Hääletaja andmed rahvastikuregistris

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
Hääletamiseks peab olema Kose valla elanik! Täida elukohateade portaalis eesti.ee.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

2. Tee oma valik

See väli on kohustuslik.