Füüsilisest isikust ettevõtja äriregistrisse kandmine

1. jaanuaril 2009 jõustus äriseadustiku muudatus, millest tulenevalt peavad kõik füüsilisest isikust ettevõtjad (FIE-d) enne tegevuse alustamist taotlema enda kandmist äriregistrisse. Maksu- ja Tolliameti poolt peetavas maksukohustuslaste registris FIE-sid enam ei registreerita. 

Samuti peavad kõik maksukohustuslaste registris registreeritud FIE-d ja vabakutselised loovisikud esitama 2009. aasta jooksul kandeavalduse enda ümberregistreerimiseks äriregistrisse. Maksukohustuslaste registrisse kantud FIE-le on ümberregistreerimine äriregistrisse riigilõivuvaba.

FIE äriregistrisse kandmise kohta saab täpsemat informatsiooni ja juhendeid Maksu- ja Tolliameti veebilehelt: www.emta.ee 

 Majandustegevuse registris (MTR) registreeringut omavad FIE-d peavad enne registreeringu õigsuse kinnitamist (tähtaeg 15. aprill) olema ümberregistreeritud äriregistrisse. Registreeringu õigsuse kinnitamise ja muutmise taotlustel tuleb märkida nii isikukood kui ka äriregistrikood.