Esmakordselt kooli mineva lapse toetus

Toetust makstakse 1. klassi õppima asunud lapse emale või isale tingimusel, et mõlemad lapsevanemad (v.a. üksikvanem) on Kose valla elanikud ning üks vanematest on olnud vähemalt üks aasta enne lapse 1. klassi minekut Kose valla elanik.
 
Erandkorras on õigustoetust taotleda isikutel, kes on ostnud Kose valda kinnisvara aasta jooksul enne lapse 1. klassi õppima asumist ja kellel seetõttu puudus võimalus täita määruses kehtestatud nõudeid, tingimusel, et mõlema vanema elukoht on registreeritud Kose valda enne lapse 1. klassi õppima asumist.
 
Taotluse toetuse saamiseks saab esitada lapse koolimineku aastal ajavahemikus 1. august kuni 30. oktoober.
 
Toetus makstakse välja tingimusel, et lapse vanematel ei ole täitmata rahalisi kohustusi Kose valla ees.
 

Toetuse suurus on 200 eurot.

Õigusaktid

Kontakt

Sotsiaalosakond
Sotsiaaltöö vanemspetsialist
Merje Villems
tel 633 9328, 5308 0355
merje.villems@kosevald.ee