Esmakordselt kooli mineva lapse toetus

Toetust makstakse 1. klassi õppima asunud lapse emale või isale tingimusel, et mõlemad lapsevanemad (v.a. üksikvanem) on Kose valla elanikud ning üks vanematest on olnud vähemalt üks aasta enne lapse 1. klassi minekut Kose valla elanik. 

Erandkorras ei arvestata toetuse määramisel elukoha registreerimise tähtaja tingimust juhul, kui vanemad on aasta jooksul enne lapse kooli minekut soetanud Kose valda kinnisvara ning on rahvastikuregistris registreerinud enda ja lapse elukohana Kose valla.

Taotluse toetuse saamiseks saab esitada lapse koolimineku aastal ajavahemikus 1. september kuni 30. oktoober.

Toetuse taotlemiseks esitab lapsevanema vallavalitsusele avalduse, kus on välja toodud lapsevanemate andmed, 1.klassis õppima asunud lapse andmed, kooli andmed, kus laps õpib ning andmed kellele ja millisele arveldusarvele toetus kantakse.

Toetust makstakse juhul, kui lapse vanematel ei ole täitmata rahalisi kohustusi Kose valla ees.

Toetuse suurus on 200 eurot.

Õigusaktid

Kontakt

Sotsiaalosakond
Sotsiaaltöö vanemspetsialist
Merje Villems
tel 633 9328, 5308 0355
merje.villems@kosevald.ee