Tunnustuse avaldamine

Kose valla aukodanikud

Aasta Aukodaniku nimi Aukodaniku teened
2022 Marju Verk Olulise panuse andmise eest Kose kihelkonna ajaloo talletamisel
2021 Ando Algre Olulise panuse andmise eest Kose valla arengusse
2020 Rein Tint Olulise panuse andmise eest Kose valla arengusse
2019 Malle Liira Pikaajalise ja kohusetundliku tegevuse eest arstina Kose vallas
2018 Vello Jõgisoo Silmapaistvate teenete eest Kose valla elu edendamisel
2017 Viive Kübar Kauaaegse pedagoogitöö eest ja koorilaulu edendamise eest Kose vallas
2016 Antonina Koiduste Pikaaegse olulise panuse eest vallaelu korraldamisse ja juhtimisse
2015 Malle Lambasaar Pikaaegse olulise panuse eest Kose valla arengusse nii sotsiaal- kultuuri- kui ka haridusvaldkonnas
2014 Leida Tiis Kose vallale osutatud väljapaistvate teenete eest
   Mare Palgi Kose vallale osutatud väljapaistvate teenete eest (postuumselt)
2013 Ants Talioja Pikaajalise ja väsimatu võitluse Tuhala nõiakaevu kaitse ja järeltulevatele põlvedele säilitamise eest
2012 Lehte Veering Kauaaegse järjepideva panuse eest Kose valla hariduselu edendamisel
2011 Aime Bahovski Kose vallale osutatud väljapaistvate teenete eest kultuuri- ja hariduselu edendamisel
2010 Jaan Rannap Kose vallale osutatud väljapaistvate teenete eest haridus- ja kultuurielu edendamisel
2009 Voldemar Reimaa Kose vallale osutatud väljapaistvate teenete eest puhkpillimuusika loojana ning propageerijana ja aktiivse kultuuriedendajana
2008 Aarne Puistama Kose vallale osutatud väljapaistvate teenete eest
2007 Ülo Roosnurm Kose vallale osutatud väljapaistvate teenete eest
2006 Linda Sirel Kose vallale osutatud väljapaistvate teenete eest