Kose valla arengukava 2035

 

"Kose valla arengukava vastuvõtmine" muutmine

Lisa 1  Kose Vallavolikogu määrus

Lisa 2  Seletuskiri

Lisa 3  Tegevuskava 2024-2027 tabel

 
 
Kose valla arengukava 2023 - 2035 määratleb valla arenguvisiooni aastani 2035, prioriteedid ja eesmärgid ning vajalikud tegevused ja ressursid eesmärkide saavutamiseks.
 
Arengukava koostamisse kaasati Kose Vallavalitsuse ametnikud ja töötajad, volikogu  liikmed ja volikogu komisjonide liikmed, hallatavate asutuste töötajad, ettevõtjad ja külaseltsid. Arengukava protsessi raames toimus 21 aruteluseminari. Visiooniseminari ettekande saab alla laadida siit, piirkondlike kaasamisseminaride kokkuvõtet saab lugeda siit. Arengukava konsultatsioonipartner oli Cumulus Consulting OÜ.

 

Kose valla arengukava vastuvõtmise määrus

Lisa 1 Kose valla arengukava 2023-2035

Lisa 2 Valdkondlik hetkeolukorra ülevaade

Lisa 3 Rahvastiku- ja teenusevajaduse prognoos

Lisa 4 Investeeringute ja tegevuste kava 2022+