Koha-aadresside korrastamine

Määrata Tade külas Keskvälja katastriüksuse detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale kohanimeks Saare põik vastavalt lisatud asendiplaanile (lisana allpool).

0.05.2023 Saare põik

Määrata Tade külas Keskvälja katastriüksuse detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale kohanimeks Saare põik vastavalt lisatud asendiplaanile (lisana allpool).

Määrata Kose alevikus Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale kohanimeks Lasteaia tänav ja Spordi tänav vastavalt lisatud asendiplaanile (allpool seotud...

11.04.2023 Lasteaia tänav ja Spordi tänav

Määrata Kose alevikus Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale kohanimeks Lasteaia tänav ja Spordi tänav vastavalt lisatud asendiplaanile (allpool seotud...

Määrata Kose vallas Kiruvere külas Kaabermatsi maaüksuse ning lähiala detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale kohanimeks Kaabermatsi tee vastavalt korraldusele lisatud asendiplaanile (Lisa...

31.05.2022 Kaabermatsi tee

Määrata Kose vallas Kiruvere külas Kaabermatsi maaüksuse ning lähiala detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale kohanimeks Kaabermatsi tee vastavalt korraldusele lisatud asendiplaanile (Lisa...

Aluseks võttes kohanimeseaduse § 4 lõike 1 punktist 4, § 5 lõike 1 punktist 3 ja lõikest 4, § 6 lõike 1, § 8 lõike 1 punkti 2, Kruusamäe katastriüksuse detailplaneeringu (PAABOR PROJEKT OÜ, töö...

16.03.2022 Kruusamäe tn

Aluseks võttes kohanimeseaduse § 4 lõike 1 punktist 4, § 5 lõike 1 punktist 3 ja lõikest 4, § 6 lõike 1, § 8 lõike 1 punkti 2, Kruusamäe katastriüksuse detailplaneeringu (PAABOR PROJEKT OÜ, töö...

1.Määrata Kose vallas Kose-Uuemõisa alevikus liikluspindade nimeks Kivi tänav ja Veski tänav (asendiplaan Lisa 1).   2. Määrata Kose vallas Oru külas liikluspindade nimeks ...

26.11.19 Kivi ja Veski tn, Keskuse ja Lasteaia tee

1.Määrata Kose vallas Kose-Uuemõisa alevikus liikluspindade nimeks Kivi tänav ja Veski tänav (asendiplaan Lisa 1).   2. Määrata Kose vallas Oru külas liikluspindade nimeks ...

Väikekoha määramised lisatud failidena.
Tulenevalt kohanimeseaduse § 4 lõike1 punktist 5 ja 6 lõikest 8 ning Kose  Vallavalitsuse seisukohast, avalikustab Kose Vallavalitsus, et kavatseb  kehtestada Kose vallas Kanavere...

22. detsember 2014

Tulenevalt kohanimeseaduse § 4 lõike1 punktist 5 ja 6 lõikest 8 ning Kose  Vallavalitsuse seisukohast, avalikustab Kose Vallavalitsus, et kavatseb  kehtestada Kose vallas Kanavere...

Tulenevalt kohanimeseaduse § 4 lõike1 punktist 4 ja 6 lõikest 8 ning Kose Vallavalitsuse seisukohast, avalikustab Kose Vallavalitsus, et kavatseb kehtestada tänava nimedena Kose vallas: ...

4. detsember 2014

Tulenevalt kohanimeseaduse § 4 lõike1 punktist 4 ja 6 lõikest 8 ning Kose Vallavalitsuse seisukohast, avalikustab Kose Vallavalitsus, et kavatseb kehtestada tänava nimedena Kose vallas: ...

Tulenevalt kohanimeseaduse § 6 lõikest 8 ning Kose Vallavolikogu 22.02.2006 määrusega nr 19 kehtestatud „Kose valla kohanimede määramise korra" punktist 4, avalikustab Kose Vallavalitsus, et...

27. september 2012

Tulenevalt kohanimeseaduse § 6 lõikest 8 ning Kose Vallavolikogu 22.02.2006 määrusega nr 19 kehtestatud „Kose valla kohanimede määramise korra" punktist 4, avalikustab Kose Vallavalitsus, et...

Tulenevalt kohanimeseaduse § 6 lõikest 8 ning Kose Vallavolikogu 22.02.2006 määrusega nr 19 kehtestatud „Kose valla kohanimede määramise korra" punktist 4, avalikustab Kose Vallavalitsus, et...

13. detsember 2011

Tulenevalt kohanimeseaduse § 6 lõikest 8 ning Kose Vallavolikogu 22.02.2006 määrusega nr 19 kehtestatud „Kose valla kohanimede määramise korra" punktist 4, avalikustab Kose Vallavalitsus, et...

Kohanime määramine Tulenevalt kohanimeseaduse § 6 lõikest 8 ning Kose Vallavolikogu 22.02.2006 määrusega nr 19 kehtestatud „Kose valla kohanimede määramise korra" punktist 4, avalikustab...

29. juuli 2011

Kohanime määramine Tulenevalt kohanimeseaduse § 6 lõikest 8 ning Kose Vallavolikogu 22.02.2006 määrusega nr 19 kehtestatud „Kose valla kohanimede määramise korra" punktist 4, avalikustab...

Kohanime määramine Tulenevalt kohanimeseaduse § 6 lõikest 8 ning Kose Vallavolikogu 22.02.2006 määrusega nr 19 kehtestatud „Kose valla kohanimede määramise korra" punktist 4,...

19. aprill 2011

Kohanime määramine Tulenevalt kohanimeseaduse § 6 lõikest 8 ning Kose Vallavolikogu 22.02.2006 määrusega nr 19 kehtestatud „Kose valla kohanimede määramise korra" punktist 4,...

Kohanime määramine  Tulenevalt kohanimeseaduse § 6 lõikest 8 ning Kose Vallavolikogu 22.02.2006 määrusega nr 19 kehtestatud „Kose valla kohanimede määramise korra" punktist 4,...

10. detsember 2010

Kohanime määramine  Tulenevalt kohanimeseaduse § 6 lõikest 8 ning Kose Vallavolikogu 22.02.2006 määrusega nr 19 kehtestatud „Kose valla kohanimede määramise korra" punktist 4,...

Kohanime määramine  Tulenevalt kohanimeseaduse § 6 lõikest 8 ning Kose Vallavolikogu 22.02.2006 määrusega nr 19 kehtestatud „Kose valla kohanimede määramise korra" punktist 4, ...

26. oktoober 2010

Kohanime määramine  Tulenevalt kohanimeseaduse § 6 lõikest 8 ning Kose Vallavolikogu 22.02.2006 määrusega nr 19 kehtestatud „Kose valla kohanimede määramise korra" punktist 4, ...

Tulenevalt „Kohanimeseaduse" § 6 lg 8 ning Kose Vallavolikogu 22.02.2006 määrusega nr 19 kehtestatud „Kose valla kohanimede määramise korra" punkti 4 avalikustab Kose Vallavalitsus, et kavatseb...

28. september 2009

Tulenevalt „Kohanimeseaduse" § 6 lg 8 ning Kose Vallavolikogu 22.02.2006 määrusega nr 19 kehtestatud „Kose valla kohanimede määramise korra" punkti 4 avalikustab Kose Vallavalitsus, et kavatseb...

Tulenevalt „Kohanimeseaduse" § 6 lg 8 ning Kose Vallavolikogu 22.02.2006 määrusega nr 19 kehtestatud „Kose valla kohanimede määramise korra" punkti 4 avalikustab Kose Vallavalitsus, et kavatseb...

27. märts 2009

Tulenevalt „Kohanimeseaduse" § 6 lg 8 ning Kose Vallavolikogu 22.02.2006 määrusega nr 19 kehtestatud „Kose valla kohanimede määramise korra" punkti 4 avalikustab Kose Vallavalitsus, et kavatseb...

Tulenevalt „Kohanimeseaduse" § 6 lg 8 ning Kose Vallavolikogu 22.02.2006 määrusega nr 19 kehtestatud „Kose valla kohanimede määramise korra" punkti 4 avalikustab Kose Vallavalitsus, et kavatseb...

10. oktoober 2008

Tulenevalt „Kohanimeseaduse" § 6 lg 8 ning Kose Vallavolikogu 22.02.2006 määrusega nr 19 kehtestatud „Kose valla kohanimede määramise korra" punkti 4 avalikustab Kose Vallavalitsus, et kavatseb...