« Tagasi

Kose vallavalitsuse 28. juuli istungi päevakord

Kose vallavalitsuse 28. juuli istungi päevakorras oli kokku 29 punkti, millest viimane oli üldinformatsioon.  

1. Bussipeatuse nime kinnitamine

Ettekandja: keskkonnanõunik Taimar Lossmann

2. Seisukoha andmine keskkonnaloa HARM-119 (Karude V liivakarjäär) muutmise taotluse kohta

Ettekandja: keskkonnanõunik Taimar Lossmann

3. Kasutusloa andmine Kose vallas Kose-Uuemõisa alevikus Metsa tn 2 püstitatud abihoonele

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

4. Kasutusloa andmine Kose vallas Kiruvere külas Siimu katastriüksusele püstitatud üksikelamule

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

5. Osakasutusloa andmine Kose vallas Oru külas Tähepaju tee 9 katastriüksusele püstitatud ridaelamu korteritele nr 3 ja nr 4

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

6. Ehitusloa andmine majandushoone üksikelamuks laiendamiseks ja abihoone püstitamiseks Lutsu külas Sõstra katastriüksusele

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

7. Ehitusloa andmine puurkaevu rajamiseks Ardu alevikus Sõstrasilma maaüksusele

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

8. Ehitusteatise alusel Ardu alevikus Lasteaia tee 2 ja 4 katastriüksustele passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamiseks loa andmine

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

9. Ehitusloa andmine mänguväljaku rajamiseks Kose vallas Palvere külas Palvere koolimaja katastriüksusele

Ettekandja: ehitusnõunik Üllar Sein

10. Kasutusloa andmine Kose vallas Oru külas Lasteaia tee 4 katastriüksusele püstitatud aiamajale

Ettekandja: ehitusnõunik Üllar Sein

11. Kose alevikus asuvate Ravila mnt 12a, 12b ja 12c katastriüksuste detailplaneeringu algatamine

Ettekandja: arhitekt Enelin Alter

12. Projekteerimistingimuste andmine Liiva külas Mardinurga katastriüksusele

Ettekandja: arhitekt Enelin Alter

13. Projekteerimistingimuste andmine Kata külas Mäeotsa katastriüksusele

Ettekandja: arhitekt Enelin Alter

14. Kose Vallavolikogu otsuse eelnõu - Kose Vallavolikogu 02.10.2018 otsuse nr 106 „Reaalservituudi seadmine" muutmine

Ettekandja: arhitekt Enelin Alter

15. Kose Vallavolikogu otsuse eelnõu - Kose vallale kuuluvate Kose-Risti – Vetikamäe tee, Metsa tänav ja Pika tänava lõik 5 kinnistute koormamine isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks

Ettekandja: maakorraldaja Leigi Onga

16. Kose Vallavolikogu otsuse eelnõu - Kose vallale kuuluvate Kose tee, Tankla tee ja Ujula tn 2 kinnistute koormamine isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks

Ettekandja: maakorraldaja Leigi Onga

17. Kose Vallavolikogu otsuse eelnõu - Kose vallale kuuluva Aasa tänava kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks

Ettekandja: maakorraldaja Leigi Onga

18. Kose Vallavolikogu otsuse eelnõu - Ehitiste peremehetuks tunnistamine Kose vallas Ardu alevikus Pala tee 3a

Ettekandja: maakorraldaja Leigi Onga

19. Kose Vallavolikogu otsuse eelnõu - Kose vallas Vardja külas Haigla tee L1 kinnisasja tasuta omandamine

Ettekandja: maakorraldaja Leigi Onga

20. Kose Vallavolikogu otsuse eelnõu - Kose vallas Ardu külas Ardu-Paunküla kergtee L2 kinnisasja tasuta omandamine

Ettekandja: maakorraldaja Leigi Onga

21. Kose Vallavolikogu otsuse eelnõu - Kose vallale kuuluvate Keskuste tee 6, Vana tee L2 ja Kanavere-Oru tee L2 kinnistute koormamine isikliku kasutusõigusega Enefit Connect OÜ kasuks

Ettekandja: maakorraldaja Leigi Onga

22. Kose alevikus Ravila mnt 29 katastriüksuse jagamine ja jagamisel moodustavatele katastriüksustele lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine

Ettekandja: maakorraldaja Leigi Onga

23. Nõrava külas asuva Paali katastriüksuse lähiaadressi muutmine

Ettekandja: maakorraldaja Leigi Onga

24. Avaliku ürituse korraldamise loa andmine

Ettekandja: kultuurinõunik Margit Eerik

25. Avaliku ürituse korraldamise loa andmine

Ettekandja: kultuurinõunik Margit Eerik

26. M.M ja L.P avaldus öörahu alguse edasilükkamiseks

Ettekandja: vallasekretär Kätlin Iljin

27. Projektibüroo OÜ avaldus öörahu alguse edasilükkamiseks

Ettekandja: vallasekretär Kätlin Iljin

28. E-S A avaldus öörahu alguse edasilükkamiseks

Ettekandja: vallasekretär Kätlin Iljin

29. Üldinformatsioon