26. mail 2019 toimuvad Euroopa Parlamendi valimised

Elektrooniline hääletamine algab 16. maist kella 9.00-st ja kestab ööpäevaringselt kuni 22. maini kella 18.00-ni. Elektrooniliselt saab hääletada veebilehel https://www.valimised.ee
Eelhääletamine toimub  20.-22.05.2019 kõigis valimisjaoskondades kella 12.00-st-20.00-ni. 
26.05.2019 on VALIMISPÄEV. Valimispäeval algab hääletamine kell 9.00 ja lõpeb kell 20.00. 
Valimispäeval saate Te hääletada üksnes selles valimisjaoskonnas, mille valijate nimekirja Te olete kantud. Valimispäeval saab hääletada ainult valimisjaoskonnas asuvas hääletamisruumis või taotleda hääletamist kodus.
Valimisjaoskonda minnes võtke kindlasti kaasa isikut tõendav dokument. Isikut tõendavad dokumendid on näiteks: isikutunnistus (ID-kaart); pass; juhiluba.
Kui Te ei saa nt terviseseisundi, kõrge ea, transpordivõimaluste puudumise või muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimispäeval hääletamisruumis, võite Te taotleda hääletamist kodus. Kodus hääletamiseks peate esitama jaoskonnakomisjonile valimispäeval kuni kella 14.00-ni kirjaliku taotluse. Taotluses tuleb märkida kodus hääletamise taotlemise põhjus. 
Kodus hääletamise taotluse võite esitada ka telefoni teel elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile valimispäeval kella 9.00-st kuni 14.00-ni. 
Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama: valija nime; valija isikukoodi; valija aadressi; valija sidevahendi numbrit; kodus hääletamise põhjust.
Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:
 1) valimisjaoskond nr 1 - Hariduse tn 1, Kose alevik, Kose vald, Harju maakond;
 2) valimisjaoskond nr 2 - Tiigi tn 1, Kose-Uuemõisa alevik, Kose vald, Harju maakond;
 3) valimisjaoskond nr 3 - Oru kool, Oru küla, Kose vald, Harju maakond;
 4) valimisjaoskond nr 4 - Kesk tee 6, Ardu alevik, Kose vald, Harju maakond.
Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldab eelhääletamist valimisjaoskond nr 1.
Valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Kose valla täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 1.
 
 
Kätlin Iljin
vallasekretär