Eluasemekulude toetus

Toetust võib taotleda eluasemega seotud hädavajalike kulutuste hüvitamiseks. Hädavajalikeks kulutustest võivad olla küttematerjali ostmine, korstnapühkimine jm.

Toetuse taotlusele tuleb lisada kulutusi tõendavad dokumendid.

Toetust saab taotleda tagasiulatuvalt, kuid mitte varasemate kui taotluse esitamise kuupäevale eelnenud nelja kuu kulutuste kompenseerimiseks

Toetuse suurus on kuni 400 eurot aastas.

 

Õigusaktid

Kontakt

Sotsiaalosakond
Sotsiaaltöö vanemspetsialist
Merje Villems
tel 633 9328, 5308 0355
merje.villems@kosevald.ee